Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
21:36 EDT Thứ tư, 27/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
51 Lịch làm việc tuần 19/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 19/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

05/05/2019 Tải về
52 Lịch làm việc tuần 18/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 18/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

27/04/2019 Tải về
53 Lịch làm việc tuần 17/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 17/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

22/04/2019 Tải về
54 Lịch làm việc tuần 16 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

15/04/2019 Tải về
55 Lịch làm việc tuần 15/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 15/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

08/04/2019 Tải về
56 Lịch làm việc tuần 14/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 14/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

01/04/2019 Tải về
57 Lịch làm việc tuần 13/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 13/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

24/03/2019 Tải về
58 Lịch làm việc tuần 12/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 12/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

18/03/2019 Tải về
59 Lịch làm việc tuần 11/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 11/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

10/03/2019 Tải về
60 Lịch làm việc tuần 10/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 10/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

03/03/2019 Tải về
61 Lịch làm việc tuần 09/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 09/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

24/02/2019 Tải về
62 Lịch làm việc tuần 08/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

17/02/2019 Tải về
63 Lịch làm việc tuần 07 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 07 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

10/02/2019 Tải về
64 Lịch làm việc tuần 05 & 06 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 05 & 06 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

28/01/2019 Tải về
65 Lịch làm việc tuần 04/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

21/01/2019 Tải về
66 Lịch làm việc tuần 03/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 03/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

14/01/2019 Tải về
67 Lịch làm việc tuần 02/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 02/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

06/01/2019 Tải về
68 Lịch làm việc tuần 01/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 01/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

02/01/2019 Tải về
69 Lịch làm việc tuần 52/2018 của TT và BTV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 52/2018 của TT và BTV Huyện uỷ

23/12/2018 Tải về
70 Lịch làm việc tuần 51/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 51/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

16/12/2018 Tải về
71 Lịch làm việc tuần 50/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

Lịch làm việc tuần 50/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

10/12/2018 Tải về
72 Lịch làm việc tuần 49/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 49/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

03/12/2018 Tải về
73 Lịch làm việc tuần 48/2018 của TT và BTV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 48/2018 của TT và BTV Huyện uỷ

26/11/2018 Tải về
74 Lịch làm việc tuần 47/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 47/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

18/11/2018 Tải về
75 Lịch làm việc tuần 46/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

Lịch làm việc tuần 46/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

11/11/2018 Tải về
76 Lịch làm việc tuần 45/2018 của UBKT HU

Lịch làm việc tuần 45/2018 của UBKT HU

04/11/2018 Tải về
77 Lịch làm việc tuần 45/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 45/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

04/11/2018 Tải về
78 Lịch làm việc tuần 44/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 44/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

28/10/2018 Tải về
79 Lịch làm việc tuần 43/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

Lịch làm việc tuần 43/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

21/10/2018 Tải về
80 Lịch làm việc tuần 42/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 42/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

14/10/2018 Tải về
81 Lịch làm việc tuần 41/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 41/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

07/10/2018 Tải về
82 Lịch làm việc tuần 30/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

Lịch làm việc tuần 30/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

30/09/2018 Tải về
83 Lịch làm việc tuần 39/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 39/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

23/09/2018 Tải về
84 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38 CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

17/09/2018 Tải về
85 Lịch làm việc tuần 37/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 37/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

09/09/2018 Tải về
86 Lịch làm việc tuần 36/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 36/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

03/09/2018 Tải về
87 Lịch làm việc tuần 35/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 35/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

27/08/2018 Tải về
88 Lịch làm việc tuần 34/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 34/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

19/08/2018 Tải về
89 Lịch làm việc tuần 33/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 33/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

13/08/2018 Tải về
90 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TUẦN 32/2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TUẦN 32/2018

05/08/2018 Tải về
91 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TUẦN 31/2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TUẦN 31/2018

30/07/2018 Tải về
92 Lịch làm việc tuần 30/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 30/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

23/07/2018 Tải về
93 Lịch làm việc tuần 29/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 29/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

16/07/2018 Tải về
94 Lịch làm việc tuần 28/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 28/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

09/07/2018 Tải về
95 Lịch làm việc tuần 27/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 27/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

02/07/2018 Tải về
96 Lịch làm việc tuần 26/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 26/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

25/06/2018 Tải về
97 Lịch làm việc tuần 25/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 25/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

17/06/2018 Tải về
98 Lịch làm việc tuần 24/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 24/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

10/06/2018 Tải về
99 Lịch làm việc tuần 23/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 23/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

03/06/2018 Tải về
100 Lịch làm việc tuần 22/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 22/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

28/05/2018 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau