Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
05:59 ICT Thứ bảy, 29/01/2022
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
31 85-KH/HU

Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai học tập chuyên đề 2018 "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

26/01/2018 Tải về
32 83-KH/HU

Thực hiện đề án "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"

26/01/2018 Tải về
33 82-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

17/01/2018 Tải về
34 81-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

17/01/2018 Tải về
35 64-KH/BTGHU

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2017; triển khai nhiệm vụ 2018

08/01/2018 Tải về
36 80-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

19/12/2017 Tải về
37 79-KH/HU

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020

19/12/2017 Tải về
38 62-KH/BTGHU

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017; Triển khai nhiệm vụ năm 2018

19/12/2017 Tải về
39 78-KH/HU

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

27/11/2017 Tải về
40 61-KH/BTGHU

Kế hoạch tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 12/2017 bằng hình thức trực tuyến

27/11/2017 Tải về
41 01-KH/TCT (BTC)

Kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ và thời gian làm việc tại các cơ quan trên địa bàn huyện

26/09/2017 Tải về
42 57-KH/BTGHU

Kế hoạch tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

18/09/2017 Tải về
43 01-KH/TCT

Kế hoạch Tổ công tác của Thường trực Huyện ủy về việc rà soát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy

05/09/2017 Tải về
44 70-KH/HU

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hớn Quản

28/08/2017 Tải về
45 71-KH/HU

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

28/08/2017 Tải về
46 72-KH/HU

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

28/08/2017 Tải về
47 73-KH/HU

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

28/08/2017 Tải về
48 69-KH/HU

Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

16/08/2017 Tải về
49 64-KH/BCĐ

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

16/08/2017 Tải về
50 270-KH/TBKT

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban khánh tiết nhân dịp Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và 45 năm Ngày Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2017)

14/07/2017 Tải về
51 67-KH/HU

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

27/06/2017 Tải về
52 51-KH/BTGHU

Tuyên truyền sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW

15/06/2017 Tải về
53 65-KH/HU

Tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến', "Tự chuyển hoá" gắn với thực hiện kỷ cuơgn hành chính và trách nhiệm công vụ năm 2017

26/05/2017 Tải về
54 03-KH/BBT

Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho công tác viên Website Huyện uỷ, UBND huyện và cán bộ truyền thanh cơ sở năm 2017

18/05/2017 Tải về
55 46-KH/BTGHU

Tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 4/2017 bằng hình thức trực tuyến

10/05/2017 Tải về
56 34-KH/BDVHU

Kiểm tra công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017

04/05/2017 Tải về
57 60-KH/HU

Tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, hiện đang sống trên địa bàn huyện

21/04/2017 Tải về
58 56-KH/HU

Tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương

07/04/2017 Tải về
59 11-KH/CBBDVHU

Triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính tri về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017 - 2021

16/03/2017 Tải về
60 10-KH/CBBDVHU

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến , tự chuyển hóa trong nội bộ

16/03/2017 Tải về
  Trang trước  1 2 3  Trang sau