Hội LHPN huyện Hớn Quản nhân rộng mô hình “Đoạn đường hoa” tại cơ sở

Ngay sau khi Ban Thường vụ Hội LHPN huyện ban hành Kế hoạch số 15/KH-BTV ngày 05/6/2017 về việc thực hiện mô hình “Trồng và chăm sóc đoạn đường hoa” trên các tuyến đường phụ nữ tự quản. Hội LHPN các xã đã xác định việc xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

      Đến tháng 9/2017, trên địa bàn huyện Hớn Quản có 6/13 tổ chức hội cơ sở trồng và chăm sóc hoa tại các đoạn đường phụ nữ đăng ký với tổng chiều dài 8.7km gồm các loại hoa quen thuộc như: cỏ đậu, hoa mười giờ, hoa chiều tím,…. Đây đều là những loài hoa do hội viên phụ nữ tự tìm từ đồng ruộng và trong khu dân cư. Đồng thời, hội phụ nữ xã giao cho chi hội có đoạn đường hoa đảm nhận việc nhổ cỏ, bảo vệ, chăm sóc thường xuyên. Kết quả, sau gần 04 tháng trồng, chăm sóc các loại hoa đã phát triển tốt.
      Với kinh phí bỏ ra thấp, việc xây dựng “Đoạn đường hoa” được xem là việc làm có nhiều ý nghĩa của chị em phụ nữ Hớn Quả, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ nói riêng và người dân địa phương nói chung; từng bước hoàn thành tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Hoàng Phương - Hội LHPN huyện