Từ kế hoạch biến thành hành động

      Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc giao cho huyện hoàn thành 90 km đường bê tông ximăng (BTXM) và giảm 150 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong năm 2019.
      Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản đã ban hành Kế hoạch hành động với phương châm hướng về tận cơ sở, mỗi đồng chí Huyện ủy viên được phân công phụ trách trực tiếp 01 hộ nghèo đồng bào DTTS và đoạn đường BTXM; với yêu cầu bốn rõ “rõ địa chỉ, rõ hoàn cảnh, rõ tiến độ, rõ kết quả” thì từng đồng chí Huyện ủy viên phải chủ động dành thời gian xuống cơ sở nắm bắt tình hình, cùng bàn, cùng làm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phần việc được phân công.
      Tin tưởng rằng với trách nhiệm và bằng việc làm thiết thực của mình, từng đồng chí Huyện ủy viên sẽ tạo được sự lan tỏa, thúc đẩy tinh thần hành động trong cấp ủy, địa phương, cơ sở để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu tỉnh giao. 
Phong trào làm đường BTXM trên địa bàn huyện

Hộ Thị Kia - ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng là một trong 150 hộ nghèo DTTS có nhu cầu hỗ trợ từ chính sách

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hậu - VPHU