Xã Đồng Nơ ra mắt hợp tác xã Nông nghiệp

Chiều ngày 13/12/2018, UBND xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản tổ chức Lễ ra mắt hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Nơ. Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện (Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác huyện); Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; Hội Nông dân huyện; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể xã Đồng Nơ về dự.
      Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Nơ gồm có 07 thành viên tham gia liên kết chăn nuôi gà với vốn Điều lệ ban đầu là 07 triệu đồng. Quy mô hợp tác xã cụ thể như sau: tổng diện tích các trang trại chăn nuôi 3.500 m², số lượng bình quân 7.500 con, tổng giá trị đầu tư ban đầu ước 680 triệu đồng, thu nhập hàng năm ước khoảng 400 triệu đồng/năm. 

Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác huyện trao Quyết định thành lập hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Nơ
      Việc thành lập hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi gà nhằm liên kết các thành viên và bà con nông dân trong việc cung ứng con giống, thức ăn, quy trình chăn nuôi thú y và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả chăn nuôi ở địa phương, giúp các thành viên phát huy lợi thế để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Tác giả bài viết: Lê Khương - Đài TTTH huyện