Hớn Quản tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ đoàn cấp cơ sở năm 2018

Từ ngày 25/5 - 27/5/2018, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hớn Quản, Huyện Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Trần Văn Thịnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Tân - HUV, Phó Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan Huyện Đoàn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và hơn 100 cán bộ đoàn cấp cơ sở trong toàn huyện.
Trong 03 ngày tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên và các giảng viên đến từ trường Đoàn Lý Tự Trọng bồi dưỡng các chuyên đề: Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về thanh niên; công tác thanh niên và vấn đề tập hợp, đoàn kết thanh niên; nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022; các kỹ năng tổ chức cho đoàn viên, thanh niên như: dấu đi đường, mật thư, sinh hoạt trò chơi tập thể, kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông, kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng thuyết trình, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi.

Thầy Lê Nguyễn Trọng Nghĩa - giảng viên trường Đoàn Lý Tự Trọng triển khai nội dung về các kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn
 Lớp tập huấn giúp cán bộ Đoàn cơ sở nâng cao kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; từng bước nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn trong huyện chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác và tiếp cận kiến thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động mới; thông qua đó, đánh giá năng lực, trình độ của cán bộ Đoàn  cơ sở hàng năm.

Tác giả bài viết: Minh Ngọc (HĐ)