Đồng chí Lê Hoàng Lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp lần thứ 4, HĐND xã Tân Khai, khóa XI (Kỳ họp bất thường).

Đ/c Lê Hoàng Lâm tặng hoa cho đ/c Nguyễn Lập Đông

Đ/c Lê Hoàng Lâm tặng hoa cho đ/c Nguyễn Lập Đông

Đồng chí Lê Hoàng Lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp lần thứ 4, HĐND xã Tân Khai, khóa XI (Kỳ họp bất thường).
Sáng 24/3/2017, tại hội trường UBND xã Tân Khai, HĐND xã Tân Khai tổ chức kì họp lần thứ 4, khóa XI (kì họp bất thường). Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Lâm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Khai.

Đ/c Lê Hoàng Lâm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Lập Đông nhân dịp nhận nhiệm vụ mới
Tại kỳ họp, HĐND xã Tân Khai đã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kì 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Lập Đông do đã chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội nông dân xã và thông qua tờ trình phân loại hành chính của UBND xã, từ đơn vị hành chính loại II, lên đơn vị hành chính loại I.
 
Đ/c Lê Hoàng Lâm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Hoàng Lâm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng đồng chí Nguyễn Lập Đông nhận nhiệm vụ trên cương vị mới; bên cạnh đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo xã Tân Khai nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, trình lên cấp trên để được xem xét, nâng cấp xã Tân Khai từ đơn vị hành chính loại II lên loại I, tiến tới việc đưa xã Tân Khai lên thị trấn và trở thành xã trung tâm của huyện Hớn Quản.
                                                                                         Hà Thị Thủy