100 cộng tác viên dân số tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

      Sáng ngày 04/7/2019, Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản phối hợp với Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho 100 cộng tác viên dân số của 13 xã, thị trấn trong toàn huyện.
      Trong thời gian 02 ngày 100 học viên là cộng tác viên dân số 13 xã, thị trấn được nghe Báo cáo viên Chi cục Dân số tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình như: Thu thập cập nhật thông tin đầu vào về công tác dân số; chuyên đề báo cáo, thống kê số liệu dân cư; Hướng dẫn triển khai Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ hộ nghèo là người dân tộc khi sinh con đúng chính sách dân số.

Bác sỹ Huỳnh Ngọc Huệ -  Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn
      Thông qua lớp tập huấn, cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện được tiếp cận, trao đổi thông tin về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, được củng cố thêm kỹ năng trong quá trình công tác tại cơ sở. Qua đó, tư vấn giúp cho nhân dân hiểu rõ, từng bước chuyển đổi hành vi nhằm thực hiện tốt các chính sách về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Lê Khương - Đài TTTH huyện