Đảng bộ trường chính trị tỉnh Bình Phước triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng ngày 10/1/2018, Đảng bộ trường chính trị tỉnh Bình Phước, tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho trên 50 đảng viên là học viên lớp trung cấp chính trị k82 hệ tập trung tại huyện Hớn Quản.
Tại hội nghị các học viên được nghe đồng chí; Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hớn Quản, triển khai, quán triệt 04 Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc nhấn mạnh; Đây là 4 nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng, các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và đạt hiệu quả thiết thực nhất./.
 
Đồng chí; Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hớn Quản, triển khai, quán triệt 4 Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Tác giả bài viết: Lê Khương - Đài TTTH huyện