Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025.

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025.
Ngày 15/12/2016, Huyện ủy Hớn Quản tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025.
Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng  Lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã quán triệt đến các đồng chí cán bộ chủ chốt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 để Hội nghị cho ý kiến giới thiệu. Tiếp đó, Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn các đồng chí dự hội nghị cách ghi phiếu giới thiệu nhân sự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện giai đoạn 2020 – 2025.

Qua nghe quán triệt của đồng chí Bí thư Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy; các đồng chí dự hội nghị đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, viết phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện công tác quy hoạch nhằm phát hiện nguồn nhân sự có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý. Từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện và từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo của huyện trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch.
                      Tác giả bài viết: Võ Đình Đông – Văn phòng Huyện ủy