Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Đức

Sáng ngày 17/8/2017, Đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện do Đ/c Lê Hoàng Lâm – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Đức để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 05 tháng còn lại của năm 2017. Cùng đi với đoàn có Đ/c Trịnh Minh Hoài – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và một số phòng, ban chuyên môn của huyện.
      Theo báo cáo của Đảng ủy xã Minh Đức, trong 07 tháng năm 2017 mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy xã đã có nhiều cố gắng trong trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nên đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác như: kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh, tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt trong lãnh đạo phát triển kinh tế, thu ngân sách đạt kết quả tốt (đạt 54,32% so với dự toán giao), các hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì ổn định; lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện đầy đủ; tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
      Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhìn nhận trong thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn đó là: công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới chưa hiệu quả, một số tiêu chí đã đăng ký nhưng đến nay thực hiện chưa đạt so với kế hoạch đề ra, số hộ nghèo trên địa bàn xã theo chuẩn mới vẫn còn 57 hộ; công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và trong nhân dân đôi lúc chưa kịp thời; tình hình tôn giáo, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,…
      Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy xã sớm chỉ đạo thành lập Tổ tuyên truyền vận động nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, cố gắng hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký trong năm 2017; Ban Thường vụ Đảng ủy xã tăng cường đoàn kết nội bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thường xuyên tổ chức đi cở sở để nắm tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của người dân; cán bộ, công chức của xã thực hiện nghiêm “kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ,…

Tác giả bài viết: Tin – Cao Trí; Ảnh – Lê Khương