Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp

Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp
Chiều 14/02/2017, đồng chí Lê Hoàng Lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp để nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017; tình hình hoạt động của hợp tác xã bưởi da xanh và việc triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn xã ổn định; công tác chăm lo tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn được quan tâm thực hiện. Về triển khai nhiệm vụ năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2017, Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Về hoạt động của Hợp tác xã Bưởi da xanh, hiện nay đang chuẩn bị tiến hành hội nghị để củng cố Hội đồng quản trị, thông qua điều lệ hợp tác xã, phương án sản xuất,…

Quang cảnh buổi làm việc
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoàng Lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy đề ra, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình đã được quy hoạch theo đề án xây dựng nông thôn mới; rà soát lại công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công; phối hợp, hướng dẫn Hợp tác xã Bưởi da xanh trong việc củng cố, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thông qua Điều lệ Hợp tác xã, phương án sản xuất; đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục tìm hiểu về điều kiện và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Nhân dân để tuyên truyền, vận động thành lập thêm các hợp tác xã nông nghiệp như hợp tác xã trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cây ăn trái,…

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy và công tác bầu cử Trưởng Ban ấp; bố trí chức danh thư ký đảng ủy xã là công chức cấp xã; chuyển đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại các chi bộ ấp, sóc để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, kịp thời nắm tình hình ở cơ sở; tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, điều hành giữa Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể xã.
 
                                                   Tác giả bài viết: Võ Đình Đông – VPHU