Ban chỉ đạo “Vận động quần chúng liên ngành” huyện Hớn Quản đi thăm chiến sĩ mới tham gia huấn luyện năm 2017

Ban chỉ đạo “Vận động quần chúng liên ngành” huyện Hớn Quản đi thăm chiến sĩ mới tham gia huấn luyện năm 2017
Trong 02 ngày 01/4 và 08/4/2017, Ban chỉ đạo “Vận động quần chúng liên ngành huyện” (BCĐ VĐQCLN) do đồng chí Trịnh Thanh Triều – UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn BB208/eBB736/Bộ CHQS tỉnh - huyện Lộc Ninh và Trung đoàn BB1/Sư BB2/Quân đoàn 4 - huyện Củ Chi, TP.HCM. Cùng đi với Ban chỉ đạo có đồng chí Vũ Long Sơn – UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.
 
   
Đoàn đi thăm chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tại Trung đoàn BB1/Sư BB2/QĐ4 - huyện Củ Chi, TP.HCM.
Năm 2017, toàn huyện Hớn Quản có 140 đồng chí là chiến sĩ mới tham gia nhập ngũ và huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh và Quân đoàn 4.
Qua đợt đi thăm và tặng quà cho chiến sĩ mới lần này, đã thể hiện được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng ở địa phương; kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cho chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tại các đơn vị; tích cực, hăng say trong luyện tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                                                                             Ngọc Anh - BDVHU