Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
22:10 ICT Thứ bảy, 13/07/2024
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Lịch làm việc tuần 12/2019 của BDV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 12/2019 của BDV Huyện uỷ

18/03/2019 Tải về
2 Lịch làm việc tuần 43/2018 của BTG HU

Lịch làm việc tuần 43/2018 của BTG HU

22/10/2018 Tải về
3 Lịch làm việc tuần 43/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 43/2018 của BDV HU

22/10/2018 Tải về
4 Lịch làm việc tuần 39 của UBKT Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 39 của UBKT Huyện ủy

26/09/2018 Tải về
5 Lịch làm việc tuần 39 của BDV Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 39 của BDV Huyện ủy

25/09/2018 Tải về
6 Lịch làm việc Tuần 39/2018 của VPHU

Lịch làm việc Tuần 39/2018 của VPHU

25/09/2018 Tải về
7 Lịch làm việc tuần 37/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 37/2018 của BDV HU

10/09/2018 Tải về
8 Lịch làm việc tuần 36/2018 của BDV

Lịch làm việc tuần 36/2018 của BDV

04/09/2018 Tải về
9 Lịch làm việc tuần 35/2018 của BTC HU

Lịch làm việc tuần 35/2018 của BTC HU

27/08/2018 Tải về
10 Lịch làm việc tuần 35/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 35/2018 của BDV HU

27/08/2018 Tải về
11 Lịch làm việc tuần 35/2018 của VPHU

27/08/2018 Tải về
12 Lịch làm việc tuần 32/2018 của UBKT HU

Lịch làm việc tuần 32/2018 của UBKT HU

06/08/2018 Tải về
13 Lịch làm việc tuần 30/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 30/2018 của BDV HU

24/07/2018 Tải về
14 Lịch làm việc tuần 29/2018 của BTC HU

Lịch làm việc tuần 29/2018 của BTC HU

16/07/2018 Tải về
15 Lịch làm việc tuần 29/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 29/2018 của BDV HU

16/07/2018 Tải về
16 Lịch làm việc tuần 29/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 29/2018 của VPHU

16/07/2018 Tải về
17 Lịch làm việc tuần 28/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 28/2018 của BDV HU

10/07/2018 Tải về
18 Lịch làm việc tuần 26/2018 của BTC HU

Lịch làm việc tuần 26/2018 của BTC HU

27/06/2018 Tải về
19 Lịch làm việc tuần 26/2018 của UBKT HU

Lịch làm việc tuần 26/2018 của UBKT HU

26/06/2018 Tải về
20 Lịch làm việc tuần 26/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 26/2018 của BDV HU

25/06/2018 Tải về
21 Lịch làm việc tuấn 25/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuấn 25/2018 của VPHU

19/06/2018 Tải về
22 Lịch làm việc tuấn 25/2018 của UBKT HU

Lịch làm việc tuấn 25/2018 của UBKT HU

19/06/2018 Tải về
23 Lịch làm việc tuấn 25/2018 của BTG

Lịch làm việc tuấn 25/2018 của BTG HU

19/06/2018 Tải về
24 Lịch làm việc tuần 24/2018 của BTG HU

Lịch làm việc tuần 24/2018 của BTG HU

12/06/2018 Tải về
25 Lịch làm việc tuần 24/2018 của BTC HU

Lịch làm việc tuần 24/2018 của BTC HU

13/06/2018 Tải về
26 Lịch làm việc tuần 24/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 24/2018 của VPHU

13/06/2018 Tải về
27 Lịch làm việc tuần 24/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 24/2018 của BDV HU

11/06/2018 Tải về
28 Lịch làm việc tuần 23/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 23/2018 của VPHU

04/06/2018 Tải về
29 Lịch làm việc tuần 23/2018 của BTG HU

Lịch làm việc tuần 23/2018 của BTG HU

04/06/2018 Tải về
30 Lịch làm việc tuần 23/2018 của BDV Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 23/2018 của BDV Huyện ủy

04/06/2018 Tải về
31 Lịch làm việc tuần 21/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 21/2018 của VPHU

23/05/2018 Tải về
32 Lịch làm việc tuần 21/2018 của BTG HU

Lịch làm việc tuần 21/2018 của BTG HU

21/05/2018 Tải về
33 Lịch làm việc tuần 21/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 21/2018 của BDV HU

21/05/2018 Tải về
34 Lịch làm việc tuần 20/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 20/2018 của VPHU

14/05/2018 Tải về
35 Lịch làm việc tuần 20/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 20/2018 của BDV HU

14/05/2018 Tải về
36 Lịch làm việc tuần 19/2018 của BTG HU

Lịch làm việc tuần 19/2018 của BTG HU

08/05/2018 Tải về
37 Lịch làm việc tuần 19/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 19/2018 của VPHU

08/05/2018 Tải về
38 Lịch làm việc tuần 17/2018 của BTG HU

Lịch làm việc tuần 01/2018 của BTC HU

23/04/2018 Tải về
39 Lịch làm việc tuần 17/2018 của BTC HU

Lịch làm việc tuần 17/2018 của BTC HU

24/04/2018 Tải về
40 Lịch làm việc tuần 17/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 17/2018 của VPHU

23/04/2018 Tải về
41 Lịch làm việc tuần 17/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 17/2018 của BDV HU

23/04/2018 Tải về
42 Lịch làm việc tuần 16/2018 của BTG

Lịch làm việc tuần 16/2018 của BTG

17/04/2018 Tải về
43 Lịch làm việc tuần 16/2018 của BDV

Lịch làm việc tuần 16/2018 của BDV

17/04/2018 Tải về
44 Lịch làm việc tuần 16/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 16/2018 của VPHU

16/04/2018 Tải về
45 Lịch làm việc tuần 14/2018 của BTG HU

Lịch làm việc tuần 14/2018 của BTG HU

03/04/2018 Tải về
46 Lịch làm việc tuần 14/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 14/2018 của BDV HU

02/04/2018 Tải về
47 Lịch làm việc tuần 13/2018 của BTC HU

Lịch làm việc tuần 13/2018 của BTC HU

28/03/2018 Tải về
48 Lịch làm việc tuần 13/2018 của BDV HU

Lịch làm việc tuần 13/2018 của BDV HU

26/03/2018 Tải về
49 Lịch làm việc tuần 13/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 13/2018 của VPHU

26/03/2018 Tải về
50 Lịch làm việc tuần 11/2018 của VPHU

Lịch làm việc tuần 11/2018 của VPHU

12/03/2018 Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau