Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
10:40 ICT Chủ nhật, 20/10/2019
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Lịch làm việc tuần 42/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

14/10/2019 Tải về
2 Lịch làm việc tuần 41/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 41/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

07/10/2019 Tải về
3 Lịch làm việc tuần 40/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 40/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

30/09/2019 Tải về
4 Lịch làm việc tuần 39/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 39/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

23/09/2019 Tải về
5 Lịch làm việc tuần 38 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 38 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

16/09/2019 Tải về
6 Lịch làm việc tuần 37/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 37/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

06/09/2019 Tải về
7 Lịch làm việc tuần 36/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 36/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

03/09/2019 Tải về
8 Lịch làm việc tuần 35/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

27/08/2019 Tải về
9 Lịch làm việc tuần 34/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 34/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

19/08/2019 Tải về
10 Lịch làm việc tuần 33/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 33/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

09/08/2019 Tải về
11 Lịch làm việc tuần 32/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 32/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

05/08/2019 Tải về
12 Lịch làm việc tuần 31/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 31/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

29/07/2019 Tải về
13 Lịch làm việc tuần 30/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 30/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

22/07/2019 Tải về
14 Lịch làm việc tuần 29/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 29/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

15/07/2019 Tải về
15 Lịch làm việc tuần 28/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 28/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

08/07/2019 Tải về
16 Lịch làm việc tuần 27 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 27 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

01/07/2019 Tải về
17 Lịch làm việc tuần 26 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 26 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

24/06/2019 Tải về
18 Lịch làm việc tuần 25 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 25 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

17/06/2019 Tải về
19 Lịch làm việc tuần 24/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 24/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

10/06/2019 Tải về
20 Lịch làm việc tuần 23/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 23/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

03/06/2019 Tải về
21 Lịch làm việc tuần 22/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 22/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

27/05/2019 Tải về
22 Lịch làm việc tuần 21/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 21/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

20/05/2019 Tải về
23 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Tuần 20, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Tuần 20, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

13/05/2019 Tải về
24 Lịch làm việc tuần 19/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 19/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

06/05/2019 Tải về
25 Lịch làm việc tuần 18/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 18/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

27/04/2019 Tải về
26 Lịch làm việc tuần 17/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 17/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

22/04/2019 Tải về
27 Lịch làm việc tuần 16 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

16/04/2019 Tải về
28 Lịch làm việc tuần 15/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 15/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

08/04/2019 Tải về
29 Lịch làm việc tuần 14/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 14/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

01/04/2019 Tải về
30 Lịch làm việc tuần 13/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 13/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

25/03/2019 Tải về
31 Lịch làm việc tuần 12/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 12/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

18/03/2019 Tải về
32 Lịch làm việc tuần 11/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 11/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

11/03/2019 Tải về
33 Lịch làm việc tuần 10/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 10/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

04/03/2019 Tải về
34 Lịch làm việc tuần 09/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 09/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

25/02/2019 Tải về
35 Lịch làm việc tuần 08/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

18/02/2019 Tải về
36 Lịch làm việc tuần 07 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 07 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

11/02/2019 Tải về
37 Lịch làm việc tuần 05 & 06 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 05 & 06 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

28/01/2019 Tải về
38 Lịch làm việc tuần 04/2019 của TT và BTV Huyện uỷ

21/01/2019 Tải về
39 Lịch làm việc tuần 03/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 03/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

14/01/2019 Tải về
40 Lịch làm việc tuần 02/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 02/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

07/01/2019 Tải về
41 Lịch làm việc tuần 01/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 01/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

02/01/2019 Tải về
42 Lịch làm việc tuần 52/2018 của TT và BTV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 52/2018 của TT và BTV Huyện uỷ

24/12/2018 Tải về
43 Lịch làm việc tuần 51/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 51/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

17/12/2018 Tải về
44 Lịch làm việc tuần 50/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

Lịch làm việc tuần 50/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

10/12/2018 Tải về
45 Lịch làm việc tuần 49/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 49/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

03/12/2018 Tải về
46 Lịch làm việc tuần 48/2018 của TT và BTV Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 48/2018 của TT và BTV Huyện uỷ

26/11/2018 Tải về
47 Lịch làm việc tuần 47/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 47/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

19/11/2018 Tải về
48 Lịch làm việc tuần 46/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

Lịch làm việc tuần 46/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản

12/11/2018 Tải về
49 Lịch làm việc tuần 45/2018 của UBKT HU

Lịch làm việc tuần 45/2018 của UBKT HU

05/11/2018 Tải về
50 Lịch làm việc tuần 45/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 45/2018 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

05/11/2018 Tải về
1 2 3 4  Trang sau