Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
21:16 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 49/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Ngày ban hành 02/12/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hậu
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 49 | Tải về : 56 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày  02 tháng12 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 49 từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
-----
THỨ HAI (02/12)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự chào cờ tháng 12/2019.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, khối đoàn thể huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại sân chào cờ Huyện ủy.
 
2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Dự công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI; Bí thư các đảng bộ trực thuộc; Đài TT-TH huyện dự đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
CHIỀU Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 26
Nội dung: Phòng TC-KH báo cáo dự toán thu – chi ngân sách và đầu tư công năm 2020.
Thành phần: Chánh Văn phòng Huyện ủy; đ/c Võ Ngọc Khánh – Chánh VP.HĐND-UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH;  đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
THỨ BA (03/12)
  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
THỨ TƯ (04/12)
SÁNG Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 27
Nội dung:
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT BTCHU; Chánh Văn phòng Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
- 09 giờ:
+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin ý kiến dự thảo các văn bản: (1) Chương trình công tác năm 2020 của BCĐ các ngày lễ lớn huyện; (2) Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; (3) Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); (4) Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Thanh niên Hớn Quản vững bước theo Đảng – hướng tới tương lai” trên mạng xã hội Facebook.
+ UBND huyện xin ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020.
(BTGHU, UBND huyện chuẩn bị tài liệu họp)
Thành phần: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, PCT.UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy; đ/c Võ Ngọc Khánh – Chánh VP.HĐND-UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng VHTT, Huyện đoàn, Trung tâm VHTT; đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
THỨ NĂM (05/12)
SÁNG Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Hội nghị tổng kết công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT năm 2019 của Cụm thi đua 05 huyện biên giới.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Ban CHQS huyện Hớn Quản.
THỨ SÁU (06/12)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
2. Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
       
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Hậu