Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
21:15 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 48 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 48 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày ban hành 24/11/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hậu
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 86 | Tải về : 51 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 25 tháng 11 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 48 từ ngày 24/11/2019 đến ngày 29/11/2019
-----
CHỦ NHẬT (24/11)
  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Tham gia Đoàn của tỉnh đi công tác tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia (theo Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh)
Thời gian: Từ ngày 24/11 đến ngày 25/11/2019.
THỨ BA (26/11)
SÁNG Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Đi công tác cơ sở
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: KT-HT, NN-PTNT, TC-KH.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại xã Tân Hiệp.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
THỨ TƯ (27/11)
   Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
(cả ngày)
THỨ NĂM (28/11)
SÁNG Họp Ban Thường vụ Huyện ủy - phiên thứ 15
Nội dung:
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo (1) công tác nhân sự; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT BTCHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó chánh phụ trách VPHU.
- 09 giờ: Văn phòng Huyện ủy xin ý kiến dự thảo các văn bản: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Huyện ủy; (2) Chương trình làm việc của BCH, BTV Huyện ủy năm 2020.
- 10 giờ 30: UBKT Huyện ủy xin ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 và phương hương nhiệm vụ năm 2020. Mời dự: Đ/c Đỗ Đình Lạng – HUV, PCN UBKTHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó chánh phụ trách VPHU.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
THỨ SÁU (29/11)
  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
(cả ngày)
       
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Hậu