Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
18:46 EDT Thứ năm, 06/08/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 47/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 47/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày ban hành 18/11/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hậu
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 55 | Tải về : 55 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 18 tháng 11 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 47 từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019
-----
THỨ HAI (18/11)
SÁNG Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Khai để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Thành phần: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTCHU; đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT BTCHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó chánh phụ trách VPHU; Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Đảng ủy thị trấn Tân Khai.
CHIỀU Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 25 tại phòng họp TTHU
Nội dung:
- 14 giờ: UBND huyện xin ý kiến (1) Kế hoạch tổ chức họp mặt trang trại, doanh nghiệp năm 2019; (2) chủ trương cân đối ngân sách huyện bố trí đối ứng cho NHCSXH để hỗ trợ vay vốn cho các đối tượng; (3) thông qua Dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Thành phần: Đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDVHU, CT.UBMTTQVN huyện; đ/c Lưu Văn Thanh – HUV, PCT HĐND huyện; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, PCT.UBND huyện; đ/c Lê Minh Dũng – PCT.UBMTTQVN huyện; đại diện Lãnh đạo Phòng TC-KH; đ/c Võ Ngọc Khánh – Chánh VP.HĐND – UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh phụ trách VPHU.
- 14 giờ 30: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo (1) công tác cán bộ; (2) công tác bảo vệ CTNB; (3) dự thảo Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, phân loại đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2019; (4) dự thảo Hướng dẫn về nhân dự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thành phần: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTCHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT BTCHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh phụ trách VPHU.
- 15 giờ: Văn phòng Huyện ủy xin ý kiến (1) dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XI (lần thứ 32, mở rộng); (2) dự thảo Quyết định thành lập Tổ rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài.
2. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Thăm và làm việc với Trung tâm VH-TT huyện.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, PCT.UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Trung tâm VH-TT huyện.
THỨ BA (19/11)
SÁNG Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh để thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX (theo Thư mời số 44/TM-VHXH ngày 08/11/2019 của HĐND tỉnh)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp C, HĐND tỉnh.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự nghe UBND huyện họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm tái lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (UBND huyện chuẩn bị nội dung)
Thành phần: UBND huyện mời. Cùng dự: Lãnh đạo VPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (20/11)
SÁNG  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019)
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Trường Tiểu học An Phú.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (21/11)
  1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Đi khám sức khỏe định kỳ đợt 2 – 2019 tại Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM (cả ngày).
2. Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung:
- Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Hướng dẫn công tác kiểm điểm phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019;
- Công tác chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Thư ký Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư, Thư ký các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện (các đồng chí có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức).
Tài liệu: Các Đảng ủy trực thuộc tải tài liệu qua mạng Lotus note; các chi bộ trực thuộc nhận tài liệu tại Hội nghị.
THỨ SÁU (22/11)
SÁNG Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Long Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện: Đi thăm hộ gia đình ông Võ Văn Sỹ - xã Minh Tâm.
Thành phần: Đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDVHU, CT.UBMTTQVN huyện; đ/c Lưu Văn Thanh – HUV, PCT HĐND huyện; Chánh Thanh tra huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Minh Tâm.
- 09 giờ: Đi thăm hộ gia đình ông Võ Văn Sỹ.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
        Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Hậu