Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
05:53 ICT Thứ hai, 28/09/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 40/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 40/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày ban hành 30/09/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hậu
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 76 | Tải về : 47 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày  30 tháng 9 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 40, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
-----
 
 
THỨ HAI (30/9)
SÁNG  
Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy:
- 14 giờ: Trả lời phỏng vấn của Đài TT-TH huyện. Địa điểm: Tại phòng làm việc của đồng chí Bí thư.
- 14 giờ 30: Làm việc với lãnh đạo Báo Bình Phước để thống nhất về nội dung, số lượng,… báo đặt nhân dịp kỷ niệm 10 năm tái lập huyện. Thành phần: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU; Giám đốc Đài TT-TH huyện. Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy (Đài TT-TH huyện chuẩn bị nội dung).
THỨ BA (01/10)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy:
- 07 giờ: Làm việc với ông Sỹ Danh Nghĩa liên quan đến phản ánh đất Trường Mầm non Tân quan và đất nghĩa trang liệt sỹ.
Thành phần: Đ/c Phan Thị Kim Oanh – HUV, PCT.UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: LĐ-TB&XH, KT-HT, TN-MT, Thanh tra huyện, Chánh VPHU, Chánh VP.HĐND-UBND huyện. Địa điểm: Tại nhà khách Huyện ủy.
- 08 giờ: Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019. Thành phần: Giao UBND huyện mời. Địa điểm: tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, các Phòng KT-HT, Nội vụ, TC-KH; đ/c Nguyễn Trung Hiếu – CV VPHU. Mời dự: Đ/c Trương Tấn Đạt - UVTV phụ trách địa bàn xã; các đồng chí HUV phụ trách 01 hộ nghèo và 01 đoạn đường BTXM theo Kế hoạch số 131-KH/HU của Huyện ủy gồm: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh, đ/c Đỗ Đình Lạng, đ/c Lê Minh Khanh, đ/c Đàm Văn Huyền, đ/c Lưu Quốc Nhật.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Thanh An. (13 giờ các thành viên tập trung tại trụ sở Huyện ủy đề cùng đi)
THỨ TƯ (02/10)
  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
THỨ NĂM (03/10)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – phiên thứ 17 (khóa X), nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Nội dung: (1) Công bố Quyết định chỉ định UVBCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; (2) Thông tin chuyên đề; (3) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 và cả năm 2020, dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy (Lầu 3).
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
THỨ SÁU (04/10)
  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Đi công tác cơ sở
       Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                  
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                  
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Văn Hậu