Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
10:12 EDT Thứ năm, 28/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 39/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 39/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày ban hành 23/09/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hạ
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 73 | Tải về : 43 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 23 tháng 9 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 39, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
-----
 
 
THỨ HAI (23/9)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Long Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện: Làm việc với Lãnh đạo Công an huyện nghe báo cáo sai phạm của cán bộ, đảng viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
 
2. Họp Thường trực Huyện ủy phiên thứ 21, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ 30’: Thông qua công tác cán bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung). Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
- 09 giờ: Đoàn kiểm tra 2395 báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đảng viên. Thành phần: Trưởng Đoàn kiểm tra 2395, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
 
3. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc với các Tổ giúp việc (Tổ 5, Tổ 2, Tổ 6) - Tiểu ban Văn kiện xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: theo Quyết định số 2746-QĐ/HU ngày 06/9/2019 của Huyện ủy gồm các đồng chí sau:
Tổ 5 - Tổ giúp việc về công tác nội chính: Đ/c Võ Hoàng Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Ủy viên Tiểu ban văn kiện: Tổ trưởng; đ/c Võ Ngọc Khánh - Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, Ủy viên Tiểu ban văn kiện: Tổ phó; đ/c Nguyễn Tấn Sỹ - UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện: Thành viên; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy: Thành viên; đ/c Lưu Quốc Nhật – Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện: Thành viên; đ/c Đỗ Đình Lạng – HUV, Phó Chủ nhiệm UBKTHU: Thành viên; đ/c Lê Quang Vân – Phó Viện trưởng VKSND huyện: Thành viên; đ/c Nguyễn Đình Học – Phó Chánh án TAND huyện: Thành viên; đ/c Hoàng Ngọc Giang – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện: Thành viên; đ/c Nguyễn Thành Trung – Đội trưởng Đội tổng hợp, Công an huyện: Thư ký.
Tổ 2 - Tổ giúp việc về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Đ/c Trịnh Thế Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên Thường trực Tiểu ban văn kiện: Tổ phó; đ/c Lưu Văn Thanh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Ủy viên Tiểu ban văn kiện: Thành viên; đ/c Đỗ Đình Lạng – Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Ủy viên Tiểu ban văn kiện: Thành viên; đ/c Lê Văn Anh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên Tiểu ban văn kiện: Thành viên; đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên Tiểu ban văn kiện: Thành viên; đ/c Bùi Duy Dũng – Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: Thành viên; đ/c Nguyễn Văn Kiện - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy viên Tiểu ban văn kiện: Thành viên; đ/c Lê Minh Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy viên Tiểu ban văn kiện: Thành viên; đ/c Nguyễn Đình Sơn – Chuyên viên BTG Huyện ủy: Thư ký.
Tổ 6 - Tổ biên tập: Đ/c Trịnh Thế Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện: Tổ trưởng; đ/c Nguyễn Văn Hạ - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện: Tổ phó; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện: Thành viên; đ/c Nguyễn Trung Hiếu – Chuyên viên tổng hợp VPHU: Thành viên; đ/c Nguyễn Cao Trí – Chuyên viên tổng hợp VPHU: Thư ký.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (24/9)
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc với Thường trực và một số thành viên Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn huyện.
Nội dung: (1) UBND huyện báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị kỷ niệm 10 năm tái lập huyện (01/11/2009 – 01/11/2019); (2) Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tiến độ xây dựng cuốn Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm tái lập huyện.
Thành phần: Theo Quyết định số 1168-QĐ/HU ngày 04/5/2017 của Huyện ủy gồm: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng BTGHU, Chánh VPHU, Chánh VP.HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: KT-HT, TC-KH, VH-TT, Nội vụ, Trung tâm VH-TT, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, Đài TT-TH.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 
THỨ TƯ (25/9)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Gặp mặt UBMTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
Nội dung: Nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 và năm 2020; các hoạt động, công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm tái lập huyện; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo gửi về Văn phòng Huyện ủy trước ngày 24/9).
Thành phần: Đ/c Phan Thị Kim Oanh – HUV, Phó CT UBND huyện; Trưởng, phó MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Cao Trí – CV VPHU.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
 
2. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy: Dự Lễ bàn giao Bếp cơm tình thương giữa Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN huyện với Trung tâm y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Trung tâm y tế huyện.
CHIỀU Họp Ban Thường vụ Huyện ủy phiên thứ 13
Nội dung: (1) Thông qua công tác quy hoạch, công tác cán bộ; (2) Đoàn kiểm tra 2395 báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đảng viên.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, Phó Trưởng Ban TT BTCHU; Đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
THỨ NĂM (26/9)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy:
- 08 giờ: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hưng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, KT-HT, TN-MT, NN-PTNT, LĐ-TB&XH, Nội vụ, TC-KH, Dân tộc, VH-TT, VPHU, VP.HĐND-UBND huyện; đ/c Nguyễn Trung Hiếu– CV VPHU. Mời dự: Đ/c Nguyễn Tấn Sỹ - UVTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện (phụ trách Đảng bộ xã).
Địa điểm: Tại Đảng ủy xã Tân Hưng.
- 09 giờ 30’: Đi khảo sát một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn.
 
 
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc với Cục Thuế tỉnh nghe báo cáo tình hình sáp nhập Chi Cục thuế huyện Hớn Quản và Chi Cục thuế thị xã Bình Long.
 Thành phần: Lãnh đạo Chi Cục thuế huyện Hớn Quản; Chánh VPHU, đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
 
2. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự sinh hoạt Chi bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ tháng 9/2019.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp Chi nhánh VPĐKĐĐ.
THỨ SÁU (27/9)
  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Đi công tác tại huyện Bù Gia Mập.
        Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Hạ