Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
18:42 EDT Thứ ba, 26/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 28/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 28/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày ban hành 07/07/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hạ
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 170 | Tải về : 47 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 08 tháng 7 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 28, từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
-----
 
Thứ hai
(08/7)
Sáng THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
- 08 giờ: Hội ý đầu tuần với Lãnh đạo UBND huyện. Mời dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTC Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
- 10 giờ: Làm việc với Thường trực Tỉnh đoàn về công tác cán bộ. Mời dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTC Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
Chiều 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Chủ trì họp Tổ công tác 824 và Ban quản trị, Tổ biên tập trang Facebook của huyện.
Nội dung: Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (BTG Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ công tác 824, Ban quản trị và Tổ biên tập trang Facebook của huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ ba
(09/7)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện, Thanh tra huyện, phòng TN-MT, Phòng KT-HT và các thành phần khác do UBND huyện bố trí.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2019.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường B Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy xã Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, hiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Cùng dự: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường Huyện ủy Chơn Thành.
Thứ tư
(10/7)
Sáng Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
Thứ năm
(11/7)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Lễ Động thổ xây dựng Cảng Cạn Hoa Lư ICD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hoa Lư – Lộc Ninh.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
Chiều 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy xã An Khương.
Cùng dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTC Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã An Khương.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam huyện Hớn Quản lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
Thứ sáu
(12/7)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ủy thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND thị trấn Tân Khai.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam huyện Hớn Quản lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
Chiều Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
         
 
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT. Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,
- Ban Thường vụ Huyện ủy,                          
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                          
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Hạ