Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
18:59 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 27 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 27 /2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày ban hành 30/06/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hạ
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 102 | Tải về : 54 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 01 tháng 7 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 27, từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019
-----
 
Thứ hai
(01/7)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự chào cờ tháng 7/2019.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, khối đoàn thể huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại sân chào cờ Huyện ủy.
2. Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 18/2019, tại phòng họp TTHU.
Nội dung:
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo về công tác cán bộ. Mời dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTCHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
- 09 giờ: UBND huyện báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong năm 2019 theo Đề án số 06-ĐA/HU của Huyện ủy. Mời dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTCHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, Phó Trưởng BTCHU; đ/c Lê Thị Mỹ Linh – HUV, TP GD-ĐT; đ/c Lê Văn Anh – TP Nội vụ; đ/c Võ Ngọc Khánh – Chánh VP HĐND-UBND; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU; đại diện lãnh đạo phòng TC-KH.
- 10 giờ 30 phút: Văn phòng Huyện ủy báo cáo Chương trình, Kịch bản Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (lần thứ 29, mở rộng). Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
Chiều Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 9/2019).
Nội dung:
- Thông qua công tác cán bộ, công tác quy hoạch (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong năm 2019 theo Đề án số 06-ĐA/HU của Huyện ủy (UBND huyện bị nội dung).
- Thông qua dự thảo: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; (2) Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU ngày 01/11/2018 của Huyện ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện (VPHU đã gửi tài liệu cho các đ/c UVBTV).
Thành phần: Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy. Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
Thứ ba
(02/7)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX (thời gian: cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường tỉnh.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường khối Đoàn thể.
Chiều Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
Thứ tư
(03/7)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Tiếp tục dự Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX (thời gian: cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường tỉnh.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Lễ trao tặng Nhà mái ấm tình thương tại thị trấn Tân Khai theo Kế hoạch của Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại tổ 1, tổ 3, khu phố 3, thị trấn Tân Khai.
Chiều Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh xã Tân Hiệp.
Chuyên đề: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
Thứ năm
(04/7)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu huyện Hớn Quản lần thứ III, giai đoạn 2014 – 2019.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường khối Đoàn thể.
Chiều Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu
(05/7)
Sáng 1. Thường trực Huyện ủy dự trao quyết định về công tác cán bộ (giao UBND huyện chuẩn bị nội và mời thành phần liên quan).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại phòng họp UBND huyện.
2. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (lần thứ 29, mở rộng).
Nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; (2) Đánh giá tình hình thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU ngày 01/11/2018 của Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XI; Trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Phó các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện dự đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ; tại hội trường UBND huyện.
Chiều Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
Thứ bảy
(06/7)
Sáng Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện:
- 08 giờ: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Bình Phước. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo (thành phố Đồng Xoài).
- 11 giờ: Dùng cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lộc Thành nhân dịp đ/c Thượng tá Nguyễn Quang Duệ - Đồn trưởng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; chia tay đ/c Thiếu tá Nguyễn Hữu Long – Nguyên Phó Đồn trưởng và đ/c Đại úy Hoàng Văn Thắng về nhận nhiệm vụ Phó Đồn trưởng. Địa điểm: tại Đồn Biên phòng Lộc Thành (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).
         
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT. Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,
- Ban Thường vụ Huyện ủy,                          
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                          
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Hạ