Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
19:29 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 22/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 22/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày ban hành 26/05/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hạ
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 59 | Tải về : 67 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 27 tháng 5 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 22, từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019
-----
 
Thứ hai
(27/5)
Sáng Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
Chiều 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc với một số thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.
Nội dung: BDV Huyện ủy – Cơ quan thường trực BCĐ, Đảng ủy xã Tân Hưng báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh về tình hình đạo Tin lành và công tác đối với đạo Tin lành qua 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW của Ban Bí thư.
Thành phần: Đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng Nội vụ, Công an huyện, BCH Quân sự, phòng Dân tộc, phòng TN-MT, phòng KT-HT, các đoàn thể chính trị - xã hội; Đảng ủy xã Tân Hưng; Chuyên viên VPHU, BDV Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
Thứ ba
(28/5)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Giảng Lớp hoàn thiện sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 chuyên đề Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Trung tâm BDCT huyện.
Chiều Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 16/2019, tại phòng họp TTHU.
Nội dung:
- 14 giờ: UBND huyện báo cáo Kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo Đề án số 06-ĐA/HU của Huyện ủy. Mời dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTCHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, Phó Trưởng BTCHU; đ/c Lê Thị Mỹ Linh – HUV, TP GD-ĐT; đ/c Lê Văn Anh – PTP Nội vụ.
- 15 giờ 30 phút: BDV Huyện ủy báo cáo Đề án thành lập Văn phòng khối vận. Mời dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTCHU; đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, Phó Trưởng BTCHU.
Thứ tư
(29/5)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự họp Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các đơn vị tư nhân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự họp Ban VH-XH HĐND tỉnh thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin Quốc gia đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp C – HĐND tỉnh.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh về tình hình đạo Tin lành và công tác đối với đạo Tin lành qua 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW của Ban Bí thư (BDV Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch của Đoàn kiểm tra).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: HĐND huyện, UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ, phòng Dân tộc, Công an huyện, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
Thứ năm
(30/5)
Sáng 1. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 1307 của Tỉnh ủy về kiểm tra việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) của địa phương; Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (BTG Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra).
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, phòng Văn hóa – Thông tin; Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Tân Khai và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, văn hóa – thông tin của thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Tân Lợi.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
Chiều 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy:
- 14 giờ: Dự sinh hoạt chi bộ 1 (ấp 1), Đảng bộ xã Đồng Nơ tháng 5/2019. Địa điểm: tại Văn phòng ấp 1, xã Đồng Nơ.
- 16 giờ: Dự trao Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ. Địa điểm: tại Viện KSND huyện Hớn Quản.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu
(31/5)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
Chiều Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tháng 5/2019.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
         
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                              
- Các đ/c TT. Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,
- Ban Thường vụ Huyện ủy,                          
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Hạ