Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
18:33 EDT Thứ ba, 26/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 18/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 18/2019 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày ban hành 27/04/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hạ
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 22 | Tải về : 21 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày  26 tháng 4  năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 18, từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019
-----
 
Thứ hai, thứ ba, thứ tư (29, 30, 01/5):
               Thường trực Huyện ủy nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5).
 
Thứ năm (02/5):
Sáng       Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 11/2019, tại phòng họp TTHU).
               Nội dung:
               - 08 giờ: Làm việc với Lãnh đạo Viện KSND tỉnh về công tác cán bộ. Mời dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Trọng Giáo – HUV, Viện trưởng Viện KSND huyện; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
               - 09 giờ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo: (1) Tiến độ chuẩn bị nội dung tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đoàn kiểm tra 1307 – Tỉnh ủy; (2) xin ý kiến về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị Tỉnh ủy tuyên dương. Mời dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn – HUV, Phó Trưởng ban phụ trách BTGHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
               - 10 giờ: UBKT Huyện ủy báo cáo xin chủ trương xử lý đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ xã Minh Tâm. Mời dự: đ/c Trương Tấn Đạt – UVTV, Chủ nhiệm UBKTHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.   
               - 10 giờ 30 phút: UBND huyện báo cáo xin chủ trương chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến ông Bao Công Khai. Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU; đại diện Lãnh đạo Công an huyện, phòng Nội vụ, Thanh tra, phòng TC-KH, UBND xã Tân Khai, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
 
 Chiều    1. Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
               2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:
               - 14 giờ: Công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về bổ nhiệm cán bộ.
               Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, phòng Nội vụ; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
               Địa điểm: tại phòng họp Ban Chấp hành – Trụ sở Huyện ủy.
               - 14 giờ 30 phút: Xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác mở lớp bồi dưỡng TCLLCT hệ vừa học vừa làm năm 2019.
                Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Phòng GD-ĐT, đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
                Địa điểm: tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
              
Thứ sáu (03/5):
Sáng       Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
               Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
 
Chiều     Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
 
Thứ bảy (04/5):
Sáng       Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
                        
              
               * Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 04 bản, Ban Thường vụ Huyện uỷ: 14 bản (qua Văn phòng Huyện uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT. Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,
- Ban Thường vụ Huyện ủy,                          
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                          
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã Ký)
 
 
Nguyễn Văn Hạ