Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
19:19 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 1/2020 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 1/2020 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ngày ban hành 27/12/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hậu
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 57 | Tải về : 49 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 27 tháng 12 năm 2019
   
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 01/2020 từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020
-----
THỨ HAI (30/12)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Nghỉ phép năm đến hết ngày 31/12/2019.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy xã Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Đảng ủy xã Đồng Nơ.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự cơm tất niên cùng với cán bộ, công chức Thị ủy Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Trụ sở Thị ủy Bình Long.
THỨ BA (31/12)
SÁNG 1. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Lễ khai giảng Lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung – khóa 110 tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Trung tâm BDCT huyện.
 
2. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU, Chủ tịch HĐND huyện: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; sơ kết 02 năm Đề án 824 của Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Đ/c Bùi Duy Dũng – PTBTGHU, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
CHIỀU Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (01/01)
Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy: Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020.
THỨ NĂM (02/01)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị Tổng kết công tác tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2020 của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, PCT UBND huyện (phụ trách khối VH-XH).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU Họp Ban Thường vụ Huyện ủy – phiên thứ 17
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng; công tác phân loại đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019; xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XI. Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT BTCHU; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ SÁU (03/01)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện – phiên cuối năm 2019.
Nội dung:
- 07 giờ 30: Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2020; thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; công tác cán bộ, kết quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính, công tác xây dựng cơ bản năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- 09 giờ 30: Họp rút kinh nghiệm việc phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tàu Ô Xóm Ruộng – Một thời Máu và Hoa”.
Địa điểm: Tại Phòng họp BCHQS huyện.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Thư ký các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Đài TT-TH huyện (dự đưa tin).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện (trụ sở Huyện ủy).
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (04/01)
  Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 – 06/01/2020) (trang phục quần tây, áo sơ mi, thắt caravat).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Quảng trường 6-1 (phường Long Phước, TX.Phước Long)
       
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
   
 
 
Nguyễn Văn Hậu