Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
19:22 EDT Thứ ba, 26/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 02/2020 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc tuần 02/2020 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày ban hành 03/01/2020
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hậu
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 92 | Tải về : 47 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày  03 tháng 01 năm 2020
   
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 02/2020 từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
-----
THỨ HAI (06/01)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự chào cờ tháng 01/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Khối Đảng, Đoàn thể huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại sân chào cờ Huyện ủy.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2020 của Hội Cựu chiến binh huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự nghe UBND huyện báo cáo giải quyết kiến nghị của ông Phạm Ngọc Đỉnh, kiến nghị của ông Hoàng Quốc Dũng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020..
THỨ BA (07/01)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh (khóa IX).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Quan.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XI.
Nội dung: Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu bổ sung Phó Bí thư Huyện đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh (khóa IX).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường xã An Phú.
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
THỨ TƯ (08/01)
SÁNG 1. Thường trực Huyện ủy: Cà phê sáng cùng các Doanh nghiệp.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện; các phòng: KT-HT, TC-KH, Ban QLDA đầu tư xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Nhà Khách Huyện ủy.
 
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (trụ sở Huyện ủy).
CHIỀU Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 29
Nội dung:
- 13 giờ 30: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung). Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT BTCHU; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
- 15 giờ 30: UBND huyện báo cáo kết quả vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mời dự: đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Võ Ngọc Khánh – Chánh VP.HĐND-UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Hậu – PCVPHU.
THỨ NĂM (09/01)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Công an huyện.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Dân vận Trung ương tổ chức.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp G – trụ sở UBND tỉnh.
 
3. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
THỨ SÁU (10/01)
SÁNG Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
CHIỀU Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, lần thứ 32 (mở rộng).
Nội dung: Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XI; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện; Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Đài TT-TH huyện dự đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện (Đại biểu có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức).
       
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                              
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                           
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
   
 
 
Lưu Quốc Nhật