Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
22:54 ICT Thứ sáu, 10/07/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 19/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 19/2020

Ngày ban hành 04/05/2020
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Lưu Quốc Nhật
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 84 | Tải về : 36 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày        tháng      năm 2020
   
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 19/2020 từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020
-----
THỨ HAI (04/5)
SÁNG 1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Đi thăm, tặng khẩu trang cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trên địa bàn (theo Công văn số 2128-CV/HU ngày 28/4/2020 của Huyện ủy).
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) của HĐND huyện.
Nội dung: Miễn nhiệm, bãi nhiệm một số chức vụ do HĐND huyện bầu.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
 
3. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Tiếp doanh nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Huyện đoàn.
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTCHU; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp; đ/c Nguyễn Trung Hiếu – Chuyên viên VPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Tân Hiệp.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (05/5)
SÁNG  
1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Đại hội Chi bộ Phòng Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở Thanh tra huyện.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc với Hội Nông dân huyện nghe báo cáo các nội dung: (1) tình hình quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện và cơ sở; (2) các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) (Hội Nông dân huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Lê Minh Khanh – HUV, Chủ tịch HND huyện; đ/c Đào Việt Hùng – Q.TP TC-KH; đại diện Lãnh đạo BDVHU; đ/c Nguyễn Cao Trí – Chuyên viên VPHU.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (06/5)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày)
Cùng dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTCHU; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Bùi Duy Dũng - Phó trưởng BTG kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT.
Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 07 giờ 30, tại Hội trường Công an huyện.
 
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU  
Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Lợi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên trù bị).
Cùng dự: Đ/c Trương Tấn Đạt - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Sáng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đ/c Đặng Minh Thế - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
THỨ NĂM (07/5)
SÁNG 1. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Lợi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên chính thức).
Cùng dự: Đ/c Trương Tấn Đạt - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Sáng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đ/c Đặng Minh Thế - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên trù bị).
Cùng dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTCHU; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Bùi Duy Dũng - Phó trưởng BTG kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Đại hội Đảng bộ xã An Khương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên trù bị).
Cùng dự: Đ/c Trương Tấn Đạt - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Sáng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đ/c Đặng Minh Thế - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Khương.
THỨ SÁU (08/5)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên chính thức).
Cùng dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTCHU; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Bùi Duy Dũng - Phó trưởng BTG kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Đại hội Đảng bộ xã An Khương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên chính thức).
Cùng dự: Đ/c Trương Tấn Đạt - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Sáng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đ/c Đặng Minh Thế - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Khương.
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Đại hội Chi bộ VPHU lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ VPHU.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
 
Lưu ý:
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cuộc họp của Huyện ủy, UBND huyện và các cuộc họp quan trọng khác phải tiến hành; thành phần họp không quá 20 người, bố trí chỗ ngồi hợp lý.
- Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo.
- Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề nghị các đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu cho Thường trực Huyện ủy 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
(Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Huyện uỷ trước 12h00, ngày Thứ 5 hàng tuần)
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,        
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                  
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                           
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lưu Quốc Nhật