Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
10:45 EDT Thứ bảy, 30/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 14/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 14/2020

Ngày ban hành 30/03/2020
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Lưu Quốc Nhật
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 39 | Tải về : 35 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 30 tháng  3 năm 2020
   
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 14/2020 từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020
-----
THỨ HAI (30/3)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy).
Nội dung: Thông qua (lần 2) dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X.
Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 30/3/2020 đến 17h00 ngày 03/4/2020.
 
2. Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 5
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo dự kiến phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác cán bộ (BTCHU chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTC Huyện ủy; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
CHIỀU Họp Ban Thường vụ Huyện ủy – phiên thứ 4
Nội dung:
- 14 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo dự kiến phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác cán bộ, công tác đảng (BTCHU chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTC Huyện ủy; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
- 15 giờ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII; phương án phối hợp với Đài PT-TH và Báo Bình Phước về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện. (BTGHU chuẩn bị nội dung).
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: TN-MT, NN-PTNT, KT-HT, GD-ĐT, TC-KH, VH-TT, LĐ-TBXH, Nội vụ, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
THỨ BA (31/3)
SÁNG
1. Thường trực Huyện ủy hội ý
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh VP.HĐND-UBND huyện, đại diện lãnh đạo phòng TC-KH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại trụ sở Huyện ủy.
 
2. Thường trực Huyện ủy đi thăm một số Trạm y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện, Trung tâm y tế huyện và một số phòng liên quan giao UBND huyện mời (thành lập 02 Đoàn); Đài TT-TH huyện đi đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, các Đoàn tập trung tại trụ sở Huyện ủy để cùng đi.
CHIỀU Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVTVTU, Trưởng BDVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (phụ trách huyện)
Nội dung:  Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trước khi trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTCHU; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTVHU.
THỨ TƯ (01/4)
SÁNG Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự họp Chi bộ định kỳ tháng 3/2020.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ VPHU.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTVHU.
CHIỀU  
Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (02/4)
  Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy: Nghỉ Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2020 (10/3 ÂL).
THỨ SÁU (03/4)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
(cả ngày)
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Đức.
Nội dung: Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã (về nhân sự, nội dung văn kiện,…); những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.
Cùng dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Trương Tấn Đạt – UVTV, Chủ nhiệm UBKTHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTC Huyện ủy; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Minh Đức.
Đảng ủy xã lưu ý sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định
CHIỀU Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An
Nội dung: Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã (về nhân sự, nội dung văn kiện,…); những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.
Cùng dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Trương Tấn Đạt – UVTV, Chủ nhiệm UBKTHU (phụ trách xã); đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTC Huyện ủy; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Thanh An.
Đảng ủy xã lưu ý sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định
 
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                              
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
 
Lưu Quốc Nhật