Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
20:21 EDT Thứ ba, 26/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 08/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 08/2020

Ngày ban hành 16/02/2020
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Lưu Quốc Nhật
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 43 | Tải về : 28 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày        tháng      năm 2020
   
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 08/2020 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020
-----
THỨ HAI (17/02)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc với Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Huyện ủy và Chánh Văn phòng Huyện ủy về công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng làm việc Bí thư Huyện ủy.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:
- 08 giờ 30: Làm việc với Bí thư Chi bộ Phòng KT-HT nghe báo cáo các nội dung chương trình, kịch bản, công tác trang trí Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 09 giờ 30: Làm việc với Thường trực Đảng ủy thị trấn Tân Khai nghe báo cáo các nội dung chương trình, kịch bản, công tác trang trí Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU, Chủ tịch HĐND huyện. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (theo hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy).
Nội dung: Thảo luận, thông qua Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của Tổ tư vấn xây dựng tầm nhìn chiến lược tỉnh.
Thời gian: Từ 14 giờ ngày 17/02 đến 11 giờ ngày 21/02/2020.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (18/02)
SÁNG Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc với các khối kinh tế - sản xuất UBND huyện.
Nội dung: Thảo luận mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xác định chương trình đột phá phát triển kinh tế trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
(Giao UBND huyện chuẩn bị nội dung gợi ý thảo luận)
Thành phần: Đ/c Phan Thị Kim Oanh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Long – HUV, Trưởng phòng NN-PTNT; đ/c Nguyễn Tấn Cường – HUV, Trưởng phòng TN-MT; đ/c Nguyễn Ngọc Thế  – PTP phụ trách phòng KT-HT; đ/c Đào Việt Hùng – Q. Trưởng phòng TC-KH huyện; đ/c Lê Văn Dũng – Chi cục trưởng Chi cục thuế; đ/c Nguyễn Thanh Sang – Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; đ/c Nguyễn Bá Tước – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện; đại diện Lãnh đạo BQLDA; đ/c Nguyễn Hữu Quang – Chuyên viên VP.HĐND – UBND huyện: Thư ký (Đài  TT-TH dự đưa tin)
Mời dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn - UVBTV, Trưởng BTGHU, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chuyên viên tổng hợp VPHU.
(Giao UBND huyện thông báo thành phần họp liên quan và mời thêm một số Sở, ngành, chuyên gia có kinh nghiệm,…)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
CHIỀU Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc với Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
Nội dung: Thảo luận mục tiêu tổng quát, đề xuất nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
(Giao đ/c Trịnh Thanh Triều – UVBTV, Trưởng BDVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì chun bị các nội dung gợi ý thảo luận)
Thành phần: Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
Mời dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn - UVBTV, Trưởng BTGHU, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; đ/c Nguyễn Đình Sơn – Chuyên viên BTG Huyện ủy; Chuyên viên tổng hợp VPHU.
(Giao Ban Dân vận Huyện ủy mời một số đồng chí nguyên lãnh đạo các đoàn thể, mỗi đoàn thể huyện lựa chọn mời thêm một số đồng chí cán bộ đoàn thể ở cơ sở có tâm huyết với công tác hội đoàn thể tham dự...)
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ TƯ (19/02)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị họp mặt của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh với các vị chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ấp 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài).
CHIỀU Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Đại hội điểm Chi bộ phòng KT-HT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên trù bị).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (trụ sở Huyện ủy)
 
THỨ NĂM (20/02)
SÁNG Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy: Dự Đại hội điểm Chi bộ phòng KT-HT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên chính thức).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (trụ sở Huyện ủy)
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Họp Ban Chỉ đạo 35 huyện.
Nội dung: Thông qua các dự thảo văn bản: (1) Chương trình làm việc năm 2020; (2) Quyết định kiện toàn BCĐ, Tổ thư ký giúp việc; (3) Quy chế hoạt động của BCĐ và Tổ thư ký; (4) tiến độ thực hiện một số nội dung tại Kết luận số 237-KL/HU ngày 24/12/2019 của Huyện ủy; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung và kết luận chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy).
Thành phần:
- Thành viên BCĐ: Trưởng BTGHU, Trưởng BDVHU, Chủ nhiệm UBKTHU, Phó CT.UBND huyện (khối VH-XH), PTB phụ trách BTCHU, Chánh VPHU, PTB Thường trực BTGHU, Phó Trưởng CA huyện (phụ trách an ninh), Trưởng phòng VH-TT, Trưởng Đài TT-TH, Trưởng phòng GD-ĐT, Trưởng phòng Dân tộc, Phó Trưởng phòng Nội vụ, Chính trị viên BCHQS huyện, Chánh VP.HĐND-UBND huyện, PCT UBMTTQVN huyện, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch LĐLĐ, Chủ tịch Hội CCB huyện.
- Tổ thư ký: PTB Thường trực BTGHU, Phó Bí thư Huyện đoàn, Đội trưởng Đội an ninh CA huyện, Phó Trưởng Đài TT-TH, Chuyên viên BTGHU (phụ trách BCĐ 35 và lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, dư luận xã hội), Chuyên viên VPHU (phụ trách công tác tổng hợp và CNTT); Chuyên viên Đài TT-TH huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo thành phần họp, đồng thời điều chỉnh Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động cho phù hợp)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ SÁU (21/02)
SÁNG 1. Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy: Dự Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ, cán bộ hưu trí sinh sống trên địa bàn huyện góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Cùng dự: Tổ biên tập Báo cáo chính trị và một số ngành liên quan (có thông báo sau)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
CHỦ NHẬT (23/02)
  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự tổng duyệt nội dung, chương trình, kịch bản Đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Khai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường thị trấn Tân Khai.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                              
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                           
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
 
Lưu Quốc Nhật