Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
22:33 ICT Thứ sáu, 10/07/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc Tuần 21/2020 của Thường trực và BTV HU
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần 21/2020 của Thường trực và BTV HU

Ngày ban hành 18/05/2020
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Lưu Quốc Nhật
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 62 | Tải về : 46 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày        tháng      năm 2020
   
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 21/2020 từ ngày 17/5/2020 đến ngày 22/5/2020
-----
CHỦ NHẬT (17/5)
SÁNG Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Điểu Thiên, ấp Xa Cô, xã Thanh An.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo BDVHU, Thường trực UBMTTQVN huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tập trung tại xã Thanh An để cùng đi.
THỨ HAI (18/5)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự khởi công xây nhà đại đoàn kết tại xã Tân Lợi.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo BDVHU, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tập trung tại xã Tân Lợi để cùng đi.
CHIỀU Các đồng chí Thường trực Huyện ủy:
- 14 giờ 30: Nghe UBND huyện xin ý kiến các nội dung phục vụ Đại hội thi đua yêu nước huyện Hớn Quản lần thứ III năm 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
 
- 15 giờ: Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
Nội dung: Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII; phương án bố trí cán bộ sau Đại hội các xã, thị trấn.
Cùng dự: Đ/c Trương Tấn Đạt – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTCHU; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
THỨ BA (19/5)
SÁNG  
Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy: Dự kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020 (theo Kế hoạch số 156-KH/HU ngày 13/5/2020 của Huyện ủy)
Thành phần:
- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XI,
- Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo và Thư ký Đảng ủy xã, thị trấn,
- Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng,
- Đài TT-TH huyện dự và đưa tin,
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Họp Thường trực Ban chỉ đạo 35 huyện (theo Công văn số 2139-CV/HU ngày 13/5/2020 của Huyện ủy).
Nội dung: Đánh giá tình hình hoạt động 05 tháng đầu năm của Tổ 824 huyện, BCĐ 35 huyện và Trang Facebook Huyện ủy; phương án sáp nhập 02 Trang Facebook Khát vọng Hớn Quản và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện để thành lập Fanpage chung của huyện (BTGHU chuẩn bị nội dung và gửi trước tài liệu họp).
Thành phần: Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời các ngành liên quan.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
 
3. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Dự Hội nghị BCH Huyện đoàn lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Nội dung: Kiện toàn công tác nhân sự Huyện đoàn.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Hội trường Khối đoàn thể huyện (phòng họp lầu 2)
THỨ TƯ (20/5)
SÁNG 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc với Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước về việc xây dựng tập san chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Trao đổi công việc với Tỉnh đoàn.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại cơ quan Huyện đoàn.
CHIỀU  
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy: Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII (theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).
Cùng dự: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTGHU, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTCHU; đ/c Lưu Quốc Nhật – HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (21/5)
SÁNG 1. Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Đảng ủy các xã, thị trấn (theo Công văn số 2125-CV/HU ngày 27/4/2020 và Công văn số 2137-CV/HU ngày 12/5/2020 của Huyện ủy).
Nội dung:
(1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020 (VPHU chuẩn bị nội dung).
(2) Kết quả đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 (BTCHU chuẩn bị nội dung)
(3) Giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị (các ngành chuẩn bị nội dung trả lời)
Thành phần:
- Tại điểm cầu huyện – phòng họp UBND huyện: Thường trực Huyện ủy (chủ trì Hội nghị); các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, một số đơn vị: MTTQ, các đoàn thể CT-XH, Nội vụ, TC-KH, KT-HT, NN-PTNT, TN-MT, LĐ-TBXH, GD-ĐT, Dân tộc, VH-TT, Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm DVNN, Phòng Y tế, Công an, Quân sự huyện.
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BCH; đại diện lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể CT-XH, Thư ký Đảng ủy và một số Bí thư chi bộ ấp, sóc (giao các xã, thị trấn mời).
Thời gian: 08 giờ, đại biểu tập trung trước 15 phút để ổn định tổ chức.
Các xã, thị trấn phối hợp với đ/c Chính - CNTT kiểm tra đường truyền vào chiều ngày 20/5/2020.
 
2. Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, PTB TT phụ trách BTCHU; Chánh VPHU.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 45, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
CHIỀU 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn huyện.
Cùng đi: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, TC-KH, KT-HT, Ban QLDA ĐTXD.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, đoàn tập trung tại Trụ sở Huyện ủy để cùng đi.
 
2. Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Họp giao ban các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy (theo Công văn số 2139-CV/HU ngày 13/5/2020 của Huyện ủy).
Nội dung:
(1) Các Ban báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.
(2) Tiến độ thực hiện các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII (theo Công văn số 2120-CV/HU ngày 22/4/2020 và Kết luận số 272-KL/HU ngày 10/4/42020 của Huyện ủy.
(3) Tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo huyện theo chương trình công tác năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ SÁU (22/5)
  1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đi công tác cơ sở cả ngày
 
Lưu ý:
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cuộc họp của Huyện ủy, UBND huyện và các cuộc họp quan trọng khác phải tiến hành; thành phần họp không quá 20 người, bố trí chỗ ngồi hợp lý.
- Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo.
- Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề nghị các đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu cho Thường trực Huyện ủy 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
(Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Huyện uỷ trước 12h00, ngày Thứ 5 hàng tuần)
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT, BTV Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,       
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                           
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
Lưu Quốc Nhật