Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
20:09 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Tuần 20, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019
Về việc / trích yếu

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Tuần 20, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

Ngày ban hành 13/05/2019
Loại văn bản / tài liệu Thường trực và BTV
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Thường trực và BTV
Lĩnh vực Thường trực và BTV
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hạ
Cơ quan / đơn vị ban hành Thường trực và BTV
Xem : 47 | Tải về : 67 Tải về
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hớn Quản, ngày 13 thạng 5 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Tuần 20, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019
-----
 
Thứ hai
(13/5)
Sáng 1. Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 13/2019, tại phòng họp TTHU).
Nội dung:
- 09 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ; công tác điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch; chính sách cán bộ, đảng viên. Mời dự: Đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTCHU; đ/c Trương Tấn Đạt – UVTV, Chủ nhiệm UBKTHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, Phó trưởng BTCHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
- 10 giờ 30 phút: UBKT Huyện ủy xin ý kiến về điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát và Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Mời dự: Đ/c Trương Tấn Đạt – UVTV, Chủ nhiệm UBKTHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đi thăm bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2019 (Thời gian: đến hết ngày 15/5/2019).
3. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện dự Đại lễ Phật Đản năm 2019 tại Chùa Thanh Cảnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Chùa Thanh Cảnh (ấp 1, thị trấn Tân Khai).
Chiều Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 6/2019).
Nội dung:
- Công tác cán bộ; công tác điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch (BTCHU chuẩn bị nội dung).
- Điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát và Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (UBKTHU chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – HUV, Phó trưởng BTCHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
Thứ ba
(14/5)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Đi khám sức khỏe định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày).
Cùng đi: Đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đ/c Phan Thị Kim Oanh – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU.
2. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự bàn giao “Mái ấm tình thương” năm 2019 cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã An Phú.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại hộ gia đình bà Thị Bé (ấp Tằng Hách, xã An Phú).
Thứ tư
(15/5)
Sáng Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin Quốc gia đến năm 2020 của Ban VH-XH HĐND tỉnh đối với UBND thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND thị xã Phước Long.
Chiều Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ của Đảng ủy thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy thị trấn Tân Khai.
Thứ năm
(16/5)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Chủ trì họp Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện.
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo nội dung và danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm, vừa học năm 2019 tại huyện Hớn Quản.
Thành phần: Các đồng chí thành viên Hội đồng đào tạo gồm: Đ/c Chủ tịch UBND huyện; đ/c Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đ/c Trưởng BDV Huyện ủy; đ/c Phó Trưởng ban phụ trách BTG Huyện ủy; đ/c Chánh VPHU; đ/c Trưởng phòng TC-KH; đ/c Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; đ/c Phó trưởng phòng phụ trách phòng Nội vụ; đ/c Chánh VP HĐND-UBND huyện; đ/c Trưởng phòng GD-ĐT; đ/c Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:  Dự tọa đàm “Tăng cường công tác dân vận; kinh nghiệm và giải pháp nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo ở vùng biên giới của tỉnh” do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, BCH Quân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ấp 2, xã Tân Thành, Tp Đồng Xoài).
Chiều Họp Thường trực Huyện ủy (phiên thứ 14/2019, tại phòng họp TTHU).
Nội dung:
- 14 giờ: BDV Huyện ủy báo cáo xin ý kiến về nhân sự của Ban Dân vận Huyện ủy. Mời dự: đ/c Cao Văn Cường – UVTV, Trưởng BTCHU; đ/c Trịnh Thanh Triều – UVTV, Trưởng BDVHU; đ/c Hoàng Văn Tân – HUV, Phó Trưởng BDVHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
- 14 giờ 30 phút: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trình xin ý kiến nội dung văn kiện, chương trình Đại hội MTTQVN huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Mời dự: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; đ/c Trịnh Thế Sơn – HUV, Phó Trưởng ban phụ trách BTGHU; đ/c Nguyễn Văn Hạ - HUV, Chánh VPHU; đ/c Nguyễn Văn Hậu – Phó Chánh VPHU.
Thứ sáu
(17/5)
Sáng 1. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy: Dự Lễ biểu dương, tôn vinh điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực; điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) do Tỉnh ủy tổ chức.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và chuyên viên phụ trách Chỉ thị 05-CT/TW; đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng LĐTBXH; tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh (giao BTG Huyện ủy thông báo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường tỉnh.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Chủ trì Hội nghị nói chuyện chuyên đề về đạo đức cho cán bộ, công chức huyện năm 2019.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc; Đội trưởng, Đội phó các đội nghiệp vụ Công an huyện; Ban Giám hiệu và giáo viên bộ môn giáo dục công dân trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Phú; Phóng viên Đài TT-TH huyện đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện (các đại biểu có mặt trước giờ khai mạc 10 phút để ổn định tổ chức).
Chiều Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Làm việc tại trụ sở.
         
   Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực 04 bản, Ban Thường vụ Huyện ủy 14 bản (qua Văn phòng Huyện ủy) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
Lịch này thay thư mời và đăng trên Website Huyện ủy.
 
Nơi nhận:                                                             
- Các đ/c TT. Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,
- Ban Thường vụ Huyện ủy,                          
- Ban XDĐ Huyện ủy,                                   
- UBMTTQ và đoàn thể huyện,                                                         
- Thành phần mời họp,                   
- Các đ/c LĐVP; CV,
- Lưu (VPHU).                                                                          
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Hạ