Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
21:27 EDT Thứ tư, 27/05/2020
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
251 Lịch làm việc tuấn 36/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Lịch làm việc tuấn 36/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

04/09/2017 Tải về
252 Lịch làm việc tuần 35/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 35/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

28/08/2017 Tải về
253 Lịch làm việc tuần 35/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 35/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

28/08/2017 Tải về
254 Lịch làm việc tuần 35/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 35/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

29/08/2017 Tải về
255 Lịch làm việc tuần 35/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 35/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

29/08/2017 Tải về
256 Lịch làm việc tuần 35/2017 Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 35/2017 Văn phòng Huyện ủy

28/08/2017 Tải về
257 Lịch làm việc tuấn 35/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Lịch làm việc tuấn 35/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

28/08/2017 Tải về
258 Lịch làm việc tuần 34/2017 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 34/2017 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

22/08/2017 Tải về
259 Lịch làm việc tuần 34/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 34/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

22/08/2017 Tải về
260 Lịch làm việc tuần 34/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 34/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

22/08/2017 Tải về
261 Lịch làm việc tuần 34/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 34/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

22/08/2017 Tải về
262 Lịch làm việc tuần 34/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 34/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

20/08/2017 Tải về
263 Lịch làm việc tuần 33/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 33/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

15/08/2017 Tải về
264 Lịch làm việc tuần 33/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 33/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

15/08/2017 Tải về
265 Lịch làm việc tuần 33/2017 Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 33/2017 Văn phòng Huyện ủy

14/08/2017 Tải về
266 Lịch làm việc tuần 33/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 33/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

14/08/2017 Tải về
267 Lịch làm việc tuần 33/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 33/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

14/08/2017 Tải về
268 Lịch làm việc tuần 33/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 33/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

13/08/2017 Tải về
269 Lịch làm việc tuần 32/2017 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 32/2017 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

07/08/2017 Tải về
270 Lịch làm việc tuần 32/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 32/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

07/08/2017 Tải về
271 Lịch làm việc tuần 32/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 32/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

07/08/2017 Tải về
272 Lịch làm việc tuần 32/2017 Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 32/2017 Văn phòng Huyện ủy

07/08/2017 Tải về
273 Lịch làm việc tuần 32/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 32/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

06/08/2017 Tải về
274 Lịch làm việc tuần 31/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 31/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

31/07/2017 Tải về
275 Lịch làm việc tuần 31/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 31/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

31/07/2017 Tải về
276 Lịch làm việc tuần 31/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 31/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

31/07/2017 Tải về
277 Lịch làm việc tuần 31/2017 Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 31/2017 Văn phòng Huyện ủy

31/07/2017 Tải về
278 Lịch làm việc tuần 31/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 31/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

31/07/2017 Tải về
279 Lịch làm việc tuần 30/2017 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 30/2017 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

25/07/2017 Tải về
280 Lịch làm việc tuần 30/2017 Ban Tổ chức Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 30/2017 Ban Tổ chức Huyện uỷ

25/07/2017 Tải về
281 Lịch làm việc tuần 30/2017 Ban Dân vận Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 30/2017 Ban Dân vận Huyện uỷ

25/07/2017 Tải về
282 Lịch làm việc tuần 30/2017 Văn phòng Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 30/2017 Văn phòng Huyện uỷ

25/07/2017 Tải về
283 Lịch làm việc tuần 30/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 30/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

23/07/2017 Tải về
284 Lịch làm việc tuần 29/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 29/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

17/07/2017 Tải về
285 Lịch làm việc tuần 29/2017 Ban dân vận Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 29/2017 Ban dân vận Huyện uỷ

17/07/2017 Tải về
286 Lịch làm việc tuần 29/2017 Văn phòng Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 29/2017 Văn phòng Huyện uỷ

17/07/2017 Tải về
287 Lịch làm việc tuần 29/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 29/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

16/07/2017 Tải về
288 Lịch làm việc tuần 28/2017 Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 28/2017 Văn phòng Huyện ủy

10/07/2017 Tải về
289 Lịch làm việc tuần 28/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 28/2017 Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

10/07/2017 Tải về
290 Lịch làm việc tuần 28/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 28/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

10/07/2017 Tải về
291 Lịch làm việc tuần 28/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 28/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

10/07/2017 Tải về
292 Lịch làm việc tuần 28/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 28/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

09/07/2017 Tải về
293 Lịch làm việc tuần 27/2017 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 27/2017 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

04/07/2017 Tải về
294 Lịch làm việc tuần 27/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 27/2017 Ban Dân vận Huyện ủy

03/07/2017 Tải về
295 Lịch làm việc tuần 27/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 27/2017 Ban Tổ chức Huyện ủy

03/07/2017 Tải về
296 Lịch làm việc tuần 27/2017 Văn phòng Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 27/2017 Văn phòng Huyện ủy

03/07/2017 Tải về
297 Lịch làm việc tuần 27/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 27/2017 Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

02/07/2017 Tải về
298 Lịch làm việc tuần 26/2017 Ban dân vận Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 26/2017 Ban dân vận Huyện uỷ

26/06/2017 Tải về
299 Lịch làm việc tuần 26/2017 Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 26/2017 Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ

26/06/2017 Tải về
300 Lịch làm việc tuần 26/2017 Ban Tổ chức Huyện uỷ

Lịch làm việc tuần 26/2017 Ban Tổ chức Huyện uỷ

26/06/2017 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau