Lịch tuần - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
06:27 EDT Thứ sáu, 24/05/2024
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Lịch tuần

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Lịch tuần

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Lịch làm việc Tuần 36/2021 của Thường trực và BTV Huyện ủy

Lịch làm việc tuần 36 của Thường trực và BTV Huyện ủy

05/09/2021 Tải về
2 Lịch làm việc Tuần 34/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 34/2021 của Thường trực và BTV HU

23/08/2021 Tải về
3 Lịch làm việc Tuần 33/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 33/2021 của Thường trực và BTV HU

15/08/2021 Tải về
4 Lịch làm việc Tuần 31/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 31/2021 của Thường trực và BTV HU

02/08/2021 Tải về
5 Lịch làm việc Tuần 29/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 92/2021 của Thường trực và BTV HU

19/07/2021 Tải về
6 Lịch làm việc Tuần 28/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 28/2021 của Thường trực và BTV HU

11/07/2021 Tải về
7 Lịch làm việc Tuần 27/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 27/2021 của Thường trực và BTV HU

04/07/2021 Tải về
8 Lịch làm việc Tuần 26/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 26/2021 của Thường trực và BTV HU

28/06/2021 Tải về
9 Lịch làm việc Tuần 25/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 25/2021 của Thường trực và BTV HU

20/06/2021 Tải về
10 Lịch làm việc Tuần 24/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 24/2021 của Thường trực và BTV HU

14/06/2021 Tải về
11 Lịch làm việc Tuần 23/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 23/2021 của Thường trực và BTV HU

07/06/2021 Tải về
12 Lịch làm việc Tuần 21/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 21/2021 của Thường trực và BTV HU

24/05/2021 Tải về
13 Lịch làm việc Tuần 20/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 20/2020 của Thường trực và BTV HU

16/05/2021 Tải về
14 Lịch làm việc Tuần 19/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 19/2021 của Thường trực và BTV HU

09/05/2021 Tải về
15 Lịch làm việc Tuần 18/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 18/2021 của Thường trực và BTV HU

03/05/2021 Tải về
16 Lịch làm việc Tuần 17/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 17/2021 của Thường trực và BTV HU

25/04/2021 Tải về
17 Lịch làm việc Tuần 16/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 16/2021 của Thường trực và BTV HU

18/04/2021 Tải về
18 Lịch làm việc Tuần 15/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 15/2021 của Thường trực và BTV HU

12/04/2021 Tải về
19 Lịch làm việc Tuần 14/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 14/2021 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ

05/04/2021 Tải về
20 Lịch làm việc Tuần 13/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 13/2021 của Thường trực và BTV HU

28/03/2021 Tải về
21 Lịch làm việc Tuần 12/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 12/2020 của Thường trực và BTV HU

22/03/2021 Tải về
22 Lịch làm việc Tuần 11/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 11/2021 của Thường trực và BTV HU

14/03/2021 Tải về
23 Lịch làm việc Tuần 10/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 10/2020 của Thường trực và BTV HU

07/03/2021 Tải về
24 Lịch làm việc Tuần 09/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 09/2021 của Thường trực và BTV HU

01/03/2021 Tải về
25 Lịch làm việc Tuần 08/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 08/2021 của Thường trực và BTV HU

22/02/2021 Tải về
26 Lịch làm việc Tuần 06, 07/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 06, 07/2021 của Thường trực và BTV HU

08/02/2021 Tải về
27 Lịch làm việc Tuần 05/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 05/2021 của Thường trực và BTV HU

01/02/2021 Tải về
28 Lịch làm việc Tuần 4/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 4/2020 của Thường trực và BTV HU

25/01/2021 Tải về
29 Lịch làm việc Tuần 03/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 03/2021 của Thường trực và BTV HU

17/01/2021 Tải về
30 Lịch làm việc Tuần 02/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 02/2021 của Thường trực và BTV HU

11/01/2021 Tải về
31 Lịch làm việc Tuần 1/2021 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 1/2021 của Thường trực và BTV HU

03/01/2021 Tải về
32 Lịch làm việc Tuần 53/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 53/2020 của Thường trực và BTV HU

27/12/2020 Tải về
33 Lịch làm việc Tuần 52/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 52/2020 của Thường trực và BTV HU

20/12/2020 Tải về
34 Lịch làm việc Tuần 51/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 51/2020 của Thường trực và BTV HU

13/12/2020 Tải về
35 Lịch làm việc Tuần 50/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 50/2020 của Thường trực và BTV HU

06/12/2020 Tải về
36 Lịch làm việc Tuần 49/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 49/2020 của Thường trực và BTV HU

29/11/2020 Tải về
37 Lịch làm việc Tuần 48/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 48/2020 của Thường trực và BTV HU

23/11/2020 Tải về
38 Lịch làm việc Tuần 47/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 47/2020 của Thường trực và BTV HU

15/11/2020 Tải về
39 Lịch làm việc Tuần 46/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 46/2020 của Thường trực và BTV HU

08/11/2020 Tải về
40 Lịch làm việc Tuần 45/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 45/2020 của Thường trực và BTV HU

02/11/2020 Tải về
41 Lịch làm việc Tuần 44/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 44/2020 của Thường trực và BTV HU

25/10/2020 Tải về
42 Lịch làm việc Tuần 43/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 43/2020 của Thường trực và BTV HU

18/10/2020 Tải về
43 Lịch làm việc Tuần 42/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 42/2020 của Thường trực và BTV HU

11/10/2020 Tải về
44 Lịch làm việc Tuần 41/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 41/2020 của Thường trực và BTV HU

04/10/2020 Tải về
45 Lịch làm việc Tuần 40/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 40/2020 của Thường trực và BTV HU

28/09/2020 Tải về
46 Lịch làm việc Tuần 39/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 39/2020 của Thường trực và BTV HU

20/09/2020 Tải về
47 Lịch làm việc Tuần 38/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 38/2020 của Thường trực và BTV HU

13/09/2020 Tải về
48 Lịch làm việc Tuần 37/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 37/2020 của Thường trực và BTV HU

06/09/2020 Tải về
49 Lịch làm việc Tuần 36/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 36/2020 của Thường trực và BTV HU

30/08/2020 Tải về
50 Lịch làm việc Tuần 35/2020 của Thường trực và BTV HU

Lịch làm việc Tuần 35/2020 của Thường trực và BTV HU

24/08/2020 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau