Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
06:18 ICT Thứ tư, 22/05/2024
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Giấy ủy quyền của BDV HU

Giấy ủy quyền

18/09/2019 Tải về
2 03-HD/BDVHU

Xây dựng mô hình, điển hình và tiêu chí bình chọn tuyên dương trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020

04/07/2017 Tải về
3 101-CV/BDVHU

V/v Báo cáo chuyên đề công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

04/05/2017 Tải về
4 102-CV/BDVHU

V/v xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị khóa IX

28/04/2017 Tải về
5 100-CV/BDVHU

V/v phối hợp báo cáo tình hình, kết quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

21/04/2017 Tải về
6 93-CV/BDVHU

V/v báo cáo thực trạng thực hiện phương châm "Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra"; phát huy vai trò nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự chuyển biến", "tự chuyển hoá"

24/03/2017 Tải về
7 11-KH/CBBDVHU

Triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính tri về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017 - 2021

16/03/2017 Tải về
8 10-KH/CBBDVHU

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến , tự chuyển hóa trong nội bộ

16/03/2017 Tải về
9 30-KH/BDVHU

Kế hoạch công tác cơ sở năm 2017

14/03/2017 Tải về
10 05-CTr/BDVHU

Chương trình công tác Ban dân vận Huyện uỷ năm 2017

14/03/2017 Tải về