Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
13:42 ICT Thứ ba, 23/07/2024
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 144-TM/HU

Thư mời dự kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

15/05/2020 Tải về
2 127-TM/HU

Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (lần thứ 32, mở rộng)

07/01/2020 Tải về
3 124-TM/HU

Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (lần thứ 31, mở rộng)

11/10/2019 Tải về
4 118-TM/HU

Thư mời Hội nghị triễn khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

05/08/2019 Tải về
5 117-TM/HU

Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

28/06/2019 Tải về
6 115-TM/HU

Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (lần thứ 28, đột xuất, mở rộng)

14/05/2019 Tải về
7 108-TM/HU

Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (lần thứ 25, đột xuất)

06/03/2019 Tải về
8 107-TM/HU

Thư mời Hội nghị cán bộ chủ chốt

06/03/2019 Tải về
9 105-TM/HU

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khoá XI, nhiệm kỳ 2015-2020

09/01/2019 Tải về
10 93-TM/HU

Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (lần thứ 22, mở rộng)

25/10/2018 Tải về
11 91-TM/HU

Dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

29/06/2018 Tải về
12 83-TM/HU

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XI (mở rộng)

25/05/2018 Tải về
13 79-TM/HU

Thư mời dự lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018

11/05/2018 Tải về
14 78-TM/HU

Thư mời Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XI (mở rộng)

12/04/2018 Tải về
15 12-GM/BTGHU

Giấy mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2018 bằng hình thức trực tuyến

22/01/2018 Tải về
16 09-GM/BTGHU

Giấy mời tham dự hội nghị thông tin thời sự tháng 12/2017 bằng hình thức trực tuyến

19/12/2017 Tải về
17 72-TM/HU

Thư mời Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

11/12/2017 Tải về
18 69-TM/BTCHT

Thư mời dự Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017

06/12/2017 Tải về
19 67-TM/HU

Thư mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

27/11/2017 Tải về
20 65-TM/HU

Thư mời dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

10/11/2017 Tải về
21 62-TM/HU

Thư mời dự Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

04/10/2017 Tải về
22 51-TM/BBT

V/v Tham dự tập huấn viết tin, bài đăng trên các trang thông tin điện tử của huyện Hớn Quản

31/07/2017 Tải về
23 50-TM/HU

Thư mời Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản Khoá XI 2015-2020 (Phiên đột xuất)

27/07/2017 Tải về
24 47-TM/HU

Thư mời Dự Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI, NK 2015-2020

27/06/2017 Tải về
25 48-TM/HU

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập NQTW 5, khoá XII của Đảng

27/06/2017 Tải về
26 43-TM/HU

Dự hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Huyện uỷ với Đảng uỷ Cty TNHH MTV Cao su Bình Long giai đoạn 2017 - 2020

30/05/2017 Tải về
27 42-TM/HU

Thư mời Dự hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá" và quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ

28/04/2017 Tải về
28 40-TM/HU

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

13/04/2017 Tải về
29 38-TM/HU

Thư mời giao ban khối Nội chính Huyện ủy và UBND huyện

07/04/2017 Tải về
30 01-GUQ/BTGHU

Giấy ủy quyền của đ/c Trần Văn Thịnh - UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

16/03/2017 Tải về