Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
08:02 ICT Thứ tư, 24/07/2024
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 2022-QĐ/HU

Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng phong trào nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020"

01/11/2018 Tải về
2 2020-QĐ/HU

Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập trang Facebook dung chung của huyện Hớn Quản

30/10/2018 Tải về
3 2019-QĐ/HU

Quyết định của BTV Huyện ủy V/v cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4, lần thứ 4 năm 2018)

25/10/2018 Tải về
4 1669-QĐ/HU

Quyết định điều chỉnh và phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các đảng bộ trực thuộc

04/09/2018 Tải về
5 1761-QĐ/HU

Về việc thay đổi thành viên đội ngủ báo cáo viên cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020

10/05/2018 Tải về
6 1687-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
7 1686-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
8 1685-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Viện kiểm soát nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
9 1684-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Tòa án nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
10 1683-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Đảng ủy Quân sự huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
11 1682-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với UB MTTQVN huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
12 1681-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Hội đồng nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
13 1680-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Đảng ủy Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
14 1679-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với BTG Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
15 1678-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với BDV Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
16 1677-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với BTC Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng

07/03/2018 Tải về
17 1643-QĐ/HU

V/v thay đổi thành viên đội ngũ báo cáo viên cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020

24/01/2018 Tải về
18 479-QĐ/HU

Cử chuyên viên theo dõi và nắm tình hình các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

23/02/2016 Tải về
19 1644-QĐ/HU

Kiện toàn cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện giai đoạn 2016-2020

24/01/2018 Tải về
20 345-QĐ/HU

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

05/11/2015 Tải về
21 1551-QĐ/HU

Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến","tự chuyển hóa" gắn với thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ năm 2017

07/11/2017 Tải về
22 1523-QĐ/HU

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện uỷ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

23/10/2017 Tải về
23 304-QĐ/VPHU

Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên Văn phòng Huyện ủy Hớn Quản

10/10/2017 Tải về
24 1509-QĐ/HU

Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biết", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ năm 2017

11/09/2017 Tải về
25 1368-QĐ/HU

V/v quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện Hớn Quản

16/08/2017 Tải về
26 1357-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan UBMTTQVN huyện

09/08/2017 Tải về
27 1358-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

09/08/2017 Tải về
28 1359-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Liên đoàn lao động huyện

09/08/2017 Tải về
29 1360-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Hội Cưụ chiến binh huyện

09/08/2017 Tải về
30 1361-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Hội LHPN huyện

09/08/2017 Tải về
1 2  Trang sau