Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
05:50 ICT Thứ tư, 22/05/2024
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 03-QĐ/HU

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử

12/11/2019 Tải về
2 116-QĐ/BCD

Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

23/08/2019 Tải về
3 624-QĐ/HU

Chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng , chống tham nhũng

26/05/2017 Tải về
4 989-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Huyện ủy

25/01/2017 Tải về
5 988-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy vả mối quan hệ công việc của cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

25/01/2017 Tải về
6 987-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Huyện ủy

25/01/2017 Tải về
7 986-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Huyện ủy

25/01/2017 Tải về
8 985-QĐ/HU

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Văn phòng Huyện ủy

25/01/2017 Tải về