Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
18:43 ICT Thứ ba, 16/04/2024
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 1177-PC/HU

Phiếu chuyển Nghị quyết số 23-NQ/TW của bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

03/04/2018 Tải về
2 1132-PC/HU

Phiếu chuyển Kết luận số 29-KL/TW ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân

05/03/2018 Tải về
3 1063-PC/HU

Phiếu chuyển Công văn số 07/VAD.PN-2018 ngày 09/01/2018 của Quỷ học bổng Vừa A Dính

17/01/2018 Tải về