Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
21:44 ICT Chủ nhật, 05/02/2023
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Tài liệu Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tài liệu Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

03/03/2021 Tải về
2 BẢNG TỔNG HỢP Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

10/04/2020 Tải về
3 BẢNG TỔNG HỢP Các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

BẢNG TỔNG HỢPCác chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

10/04/2020 Tải về
4 06-NQ/HU

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

14/01/2019 Tải về
5 Đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 1368-CV/HU ngày 27/8/2018

Đề cương báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác kiển tra, giám sát Đảng

Tải về
6 84-KH/HU

triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "xây dựng phong trào, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

26/01/2018 Tải về
7 05-NQ/HU

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017 Tải về
8 52-KH/HU

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XII

20/12/2016 Tải về
9 50-KH/HU

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp

23/11/2016 Tải về
10 51-KU/HU

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/12/2016 Tải về
11 34-TM/HU

Thư mời Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ huyện khóa XI, NK 2015 - 2020

08/12/2016 Tải về
12 47-KH/HU

Triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

18/11/2016 Tải về
13 541-CV/HU

về việc lãnh đạo tổ chức các hoạt động nhân tháng "Vì người nghèo" năm 2016

18/11/2016 Tải về
14 542-CV/HU

về việc thực hiện kết luận 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị khóa X về "Quy chế công tác dân vận hệ thống chính trị:

18/11/2016 Tải về
15 46-KH/HU

Kế hoạch công tác dân vận phối hợp với UBND huyện và các ngành chức năng tham gia trong công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 2020

18/11/2016 Tải về
16 44-KH/HU

Thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (Khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

17/11/2016 Tải về