Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
06:15 ICT Thứ sáu, 14/06/2024
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 93-KH/BTGHU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.Lênin (24/4/1870 - 24/4/2020)

10/04/2020 Tải về
2 94-KH/BTGHU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

10/04/2020 Tải về
3 143-KH/HU

Kế hoạch của BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề 2020 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

12/12/2019 Tải về
4 89-KH/BTGHU

Kế hoạch việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm thao tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2019.

10/09/2019 Tải về
5 126-KH/HU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ huyện

23/05/2019 Tải về
6 128-KH/HU

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2023, tầm nhìn 2045

04/06/2019 Tải về
7 127-KH/HU

Tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2019 bằng hình thức trực tuyến

03/06/2019 Tải về
8 110-KH/HU

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019

06/05/2019 Tải về
9 119-KH/HU

Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về đạo đức cho cán bộ, đảng viên

13/05/2019 Tải về
10 109-KH/BCĐ

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

20/03/2019 Tải về
11 111-KH/HU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

23/01/2019 Tải về
12 108-KH/HU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

11/12/2018 Tải về
13 107-KH/HU

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn 06 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

06/12/2018 Tải về
14 104-KH/HU

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và phát triển thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

20/11/2018 Tải về
15 101-KH/HU

Kế hoạch của BTV Huyện uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề về giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, cán bộ văn hoá trên địa bàn huyện

11/10/2018 Tải về
16 100-KH/HU

KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW
của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

13/09/2018 Tải về
17 45-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị

17/11/2016 Tải về
18 99-KH/HU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết si61 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hớn quản

24/08/2018 Tải về
19 98-KH/HU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hớn Quản

24/08/2018 Tải về
20 97-KH/HU

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

26/06/2018 Tải về
21 96-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

21/05/2018 Tải về
22 95-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạnh

21/05/2018 Tải về
23 70-KH/BTGHU

Kế hoạch tổ chức thông tin thời sự tháng 05/2018 bằng hình thức trực tuyến

07/05/2018 Tải về
24 94-KH/HU

Kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn (2016 - 2018)

02/05/2018 Tải về
25 90-KH/BBT

Kế hoạch biên soạn Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI

06/04/2018 Tải về
26 67-KH/BTGHU

Kế hoạch sảo sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "

14/03/2018 Tải về
27 65-KH/BTGHU

Kế hoạch tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 3/2018 bằng hình thức trực tuyến

07/03/2018 Tải về
28 86-KH/HU

Kế hoạch tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện

28/02/2018 Tải về
29 89-KH/BCĐ

Triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018

29/01/2018 Tải về
30 01-KH/BCĐ

Tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

31/01/2018 Tải về
1 2 3  Trang sau