Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
04:47 ICT Thứ bảy, 29/01/2022
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : 100-KH/HU
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW
của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

Ngày ban hành 13/09/2018
Loại văn bản / tài liệu Kế hoạch
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Ban Thường vụ Huyện ủy
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt nguyễn Thị Kim Ngọc
Cơ quan / đơn vị ban hành Huyện ủy Hớn Quản
Xem : 145 | Tải về : 158 Tải về
Nội dung chi tiết