Văn bản - Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản
02:38 ICT Thứ bảy, 21/05/2022
Huyện hớn quản 10 năm xây dựng phát triển và hội nhập; SĐT: 0271 3632255; Email: huhonquan@gmail.com

Văn bản

Liên kết website

danh mục

Liên kết nhanh

Trang nhất » Văn bản

Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
511 199-QĐ/VPHU

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên Văn phòng Huyện ủy Hớn Quản

03/04/2017 Tải về
512 198-CV/BTGHU

Về việc mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017

03/04/2017 Tải về
513 671-CV/HU

V/v thu hồi hồ sơ, tài liệu hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015, năm 2016 và hồ sơ, tài liệu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

28/03/2017 Tải về
514 98-BC/HU

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 07/5/2015 của Tỉnh ủy

28/03/2017 Tải về
515 686-CV/HU

V/v lãnh đạo Đại hội nông dân cấp huyện và xã nhiệm kỳ 2018-2023

28/03/2017 Tải về
516 683-CV/HU

V/v đôn đốc triển khai kế hoạch số 38-KH/HU và kế hoạch số 39-KH/HU ngày 23/9/2016 của Huyện ủy

28/03/2017 Tải về
517 677-CV/HU

V/v Chuẩn bị nội dung Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ huyện, Khóa X

24/03/2017 Tải về
518 374-TB/HU

kết luận của đ/c Lê Hoàng Lâm - TUV, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản tại buổi họp ngày 15/3/2017

24/03/2017 Tải về
519 93-CV/BDVHU

V/v báo cáo thực trạng thực hiện phương châm "Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra"; phát huy vai trò nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự chuyển biến", "tự chuyển hoá"

24/03/2017 Tải về
520 674-CV/HU

V/v phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận

23/03/2017 Tải về
521 18-HD/BTGHU

Hướng dẫn xây dựng hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TƯ ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khoá XI

23/03/2017 Tải về
522 37-TB/BTGHU

Tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2017 bằng hình thức trực tuyến

20/03/2017 Tải về
523 192-CV/BTGHU

V/v gửi tài liệu học tập chuyên đề Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/03/2017 Tải về
524 278-CV/BTCHU

V/v triển khai lớp nhận thức về Đảng đợt I/2017

20/03/2017 Tải về
525 662-CV/HU

V/v lãnh đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

20/03/2017 Tải về
526 657-CV/HU

V/v thống kê các thủ tục hành chính trong cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

16/03/2017 Tải về
527 654-CV/HU

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/RW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị

16/03/2017 Tải về
528 100-BC/BTGHU

Báo cáo công tác tuyên giáo quý I/2017, phương hướng và nhiệm vụ quý II/2017

16/03/2017 Tải về
529 99-BC/BTGHU

Báo cáo công tác khoa giáo quý I/2017, phương hướng quý II/2017

16/03/2017 Tải về
530 97-BC/BTGHU

Báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017

16/03/2017 Tải về
531 11-KH/CBBDVHU

Triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính tri về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017 - 2021

16/03/2017 Tải về
532 10-KH/CBBDVHU

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến , tự chuyển hóa trong nội bộ

16/03/2017 Tải về
533 01-GUQ/BTGHU

Giấy ủy quyền của đ/c Trần Văn Thịnh - UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

16/03/2017 Tải về
534 372-TB/HU

V/v bổ sung lịch làm việc tuần 11 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

15/03/2017 Tải về
535 993-QD/HU

Ban hành quy chế về tổ chức quản lý và hoạt động của trang thông tin điện tử (Website) Đảng bộ huyện Hớn Quản

14/03/2017 Tải về
536 16-HD/BTGHU

Thực hiện đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trở thành việc làm thường xuyên năm 2017

14/03/2017 Tải về
537 189-CV/BTGHU

V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước

14/03/2017 Tải về
538 190-CV/BTGHU

V/v mời tham gia làm cộng tác viên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ huyện

14/03/2017 Tải về
539 30-KH/BDVHU

Kế hoạch công tác cơ sở năm 2017

14/03/2017 Tải về
540 05-CTr/BDVHU

Chương trình công tác Ban dân vận Huyện uỷ năm 2017

14/03/2017 Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 17, 18 19 20  Trang sau